Wanneer u geconfronteerd wordt met situaties die leiden tot een verlies van verwachte inkomsten, spreekt men vaak over gederfde inkomsten. Dit kan variëren van onverwachte situaties op het werk tot incidenten die buiten uw schuld om gebeuren. In deze gids wordt uitgebreid ingegaan op het begrip gederfde inkomsten, hoe u deze berekent en of u recht heeft op vergoeding.

Gederfde Inkomsten: Definitie, Berekening en Recht op Vergoeding

Wanneer u geconfronteerd wordt met situaties die leiden tot een verlies van verwachte inkomsten, spreekt men vaak over gederfde inkomsten. Dit kan variëren van onverwachte situaties op het werk tot incidenten die buiten uw schuld om gebeuren. In deze gids wordt uitgebreid ingegaan op het begrip gederfde inkomsten, hoe u deze berekent en of u recht heeft op vergoeding.


Gederfde Inkomsten: Definitie, Berekening en Recht op Vergoeding

Wanneer u geconfronteerd wordt met situaties die leiden tot een verlies van verwachte inkomsten, spreekt men vaak over gederfde inkomsten. Dit kan variëren van onverwachte situaties op het werk tot incidenten die buiten uw schuld om gebeuren. In deze gids wordt uitgebreid ingegaan op het begrip gederfde inkomsten, hoe u deze berekent en of u recht heeft op vergoeding.

Inhoudsopgave

 1. Wat zijn gederfde inkomsten?
 2. Oorzaken van gederfde inkomsten.
 3. Hoe berekent u gederfde inkomsten?
 4. Recht op vergoeding en wettelijke bepalingen.
 5. Tips om gederfde inkomsten te minimaliseren.
 6. Conclusie.

1. Wat zijn gederfde inkomsten?

Gederfde inkomsten verwijzen naar het bedrag dat iemand redelijkerwijs had kunnen verdienen, maar door bepaalde omstandigheden niet heeft ontvangen. Het is het verschil tussen de verwachte inkomsten en de daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten.

2. Oorzaken van gederfde inkomsten

Deze kunnen ontstaan door:

 • Ongevallen: Bijvoorbeeld verkeers- of arbeidsongevallen waardoor men tijdelijk of permanent niet kan werken.
 • Contractbreuk: Wanneer een contract niet wordt nageleefd en er inkomsten misgelopen worden.
 • Natuurrampen: Bijvoorbeeld een overstroming die een bedrijf tijdelijk stillegt.

3. Hoe berekent u gederfde inkomsten?

De berekening hangt af van de situatie:

 • Loonstroken: Voor werknemers kan het gemiddelde inkomen van de afgelopen maanden als basis dienen.
 • Bedrijfsadministratie: Voor ondernemers kunnen boekhoudkundige gegevens, zoals winst- en verliesrekeningen, inzicht geven.

4. Recht op vergoeding en wettelijke bepalingen

In veel gevallen heeft men recht op een vergoeding:

 • Aansprakelijkheidsverzekering: Vaak dekt deze verzekering de gederfde inkomsten wanneer iemand anders aansprakelijk is.
 • Rechtsgang: Soms kan het nodig zijn om via de rechter een vergoeding af te dwingen.

5. Tips om gederfde inkomsten te minimaliseren

 • Goede administratie: Zorg dat u altijd een duidelijk overzicht heeft van uw verwachte inkomsten.
 • Verzekering: Een goede arbeidsongeschiktheids- of bedrijfsschadeverzekering kan verliezen dekken.

6. Conclusie

Gederfde inkomsten kunnen een grote financiële impact hebben. Door goed op de hoogte te zijn van de oorzaken, uw rechten en de wijze van berekening, bent u beter voorbereid op dergelijke situaties.

Gerelateerde zoektermen: inkomstenverlies, schadevergoeding, aansprakelijkheid, financieel verlies.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Veelgestelde vragen

No items found.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.