Beroepsziekte

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Beroepsziekte

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Het letselschaderecht komt in beeld als letsel en schade is ontstaan door toedoen van een ander. Die “ander” is niet zelden de werkgever, omdat een mens nu eenmaal een groot deel van zijn dag op de werkvloer doorbrengt waar ongelukken gebeuren, én omdat een werknemer (langdurig) ziek kan worden als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden. In het laatste geval spreken we van beroepsziekte, en ook daarvoor is de werkgever aansprakelijk voor zover aan de werkgever een juridisch verwijt is te maken.

Wat is letselschade?

Op een website als deze mag het antwoord op die basisvraag niet ontbreken. Als juridisch specialist vergeet je nog wel eens dat niet iedereen een juridische achtergrond heeft. Het letselschaderecht komt in beeld als de volgende drie omstandigheden spelen.

1

Het letselschaderecht gaat in de eerste plaats over letsel aan het lichaam in de meest brede zin. Daaronder vallen alle vormen van fysiek en psychisch letsel; van hersenschudding tot niet-aangeboren hersenletsel. Dat letsel is dan doorgaans het gevolg van een ongelukkig voorval. Het verkeersongeluk en bedrijfsongeluk - ongelukken op de werkvloer dus - zijn in de praktijk het meest voorkomend, maar uiteenlopende situaties zijn denkbaar. Letsel door een losliggende stoeptegel, de beet van een hond; we komen in de praktijk nogal wat tegen.

2

Het tweede element is het ontstaan van schade als gevolg van dat lichamelijke letsel. Je kunt je voorstellen dat je na een (ernstig) verkeersongeluk of bedrijfsongeluk voor medische kosten en andere schade wordt gesteld. Je kan misschien minder of zelfs helemaal niet meer werken, je hebt hulp nodig in de huishouding of eigendommen zijn verloren gegaan. Als sprake is van lichamelijk letsel en sprake is van schade die daarvan het gevolg is, dan komt het letselschaderecht in beeld.   

3

Maar het letselschaderecht vereist in de regel ook nog een derde element, en dat is de betrokkenheid van een ander; een ‘dader’. Een letselschadezaak kan nu eenmaal niet zonder de betrokkenheid van een veroorzaker op wie de schade kan worden afgewenteld. Hoewel het uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen schade draagt, biedt de wet toch tal van mogelijkheden in tal van wetten om de schade af te wentelen. De kennis en kunde van de advocaat zijn hard nodig om voor de juiste juridische ankers te gaan liggen, en om weerwoord te bieden aan de eigen advocaten van de verzekeraar.

Wat zegt de wet?

De regels omtrent werkgeversaansprakelijkheid zijn opgetekend in artikel 7:658 BW. In de kern komt het erop neer dat op de werkgever een zorgplicht rust om zoveel mogelijk te voorkomen dat werknemers te kampen krijgen met beroepsziekten. Bijzonder aan beroepsziekten is dat de schade in de regel langzaam intreedt, en dat brengt een extra uitdaging voor het slachtoffer of de gedupeerde met zich om de werkgever voor de schade verantwoordelijk te houden. Immers is niet altijd gemakkelijk het directe verband te leggen tussen de omstandigheden op de werkvloer en de schade. Behalve dat het slachtoffer of de gedupeerde zich zal kunnen beroepen op de omkering van de bewijslast, geldt voor beroepsziekten ook de zogenoemde “arbeidsrechtelijke omkeringsregel”. Daarmee is het slachtoffer of de gedupeerde in de praktijk enorm geholpen.

Voorbeelden

De voorbeelden zijn legio en ook beroepsziekten komen in uiteenlopende gedaanten. Van gehoorverlies of een vervelende piep (tinnitus) als gevolg van een rumoerige fabriekshal, rugklachten als gevolg van overmatig tillen, tot een burn-out door werkdruk of de kanker door de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. 

Zaak “De RSI-ambtenaar”

Om te laten zien hoe die werkgeversaansprakelijkheid uitwerkt in de praktijk, nemen we je mee in een zaak die speelde voor de Centrale Raad van Beroep; het hoogste bestuursrechtcollege van ons land. Dat is niet het college waar we meestal aankloppen, maar in dit geval was de werkgever de overheid en dat maakte het slachtoffer in dit geval een ambtenaar. Dan kom je in het bestuursrecht terecht.

Het slachtoffer was een man die werkzaam was voor de Belastingdienst, en die stelde RSI-klachten te hebben gekregen door zijn baan, bestaande in het dagelijks “aannemen van telefoongesprekken en het oplossen van storingen”. De man kwam als gevolg van zijn klachten thuis te zitten en vorderde vervolgens € 350.000,00 aan smartengeld en € 400.000,00 wegens gemiste promotiekansen. In de aanloop naar de zaak had de Belastingdienst al € 75.000,00 smartengeld uitbetaald terwijl de inkomensvordering werd afgewezen. Wat vond het rechtscollege van deze kwestie?

De man zat volgens het college veel te hoog in de boom. Dat de man promotie zou hebben kunnen maken was onzeker, en het betoog dat de zware pijnstillers hem versuften, dat deze hem bovendien minder deden functioneren en dat deze zijn seksuele verlangens hadden aangetast, vond het college niet overtuigend. De man mocht blij zijn met het smartengeldbedrag van € 75.000,00 dat hij inmiddels al had ontvangen. Daarmee was de man, in de woorden van het college, “zeker nier tekort gedaan”.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Van Diepen Letselschade

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het letselschaderecht. Lees hieronder de blogs van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat is een beroepsziekte?

Wat zijn voorbeelden van beroepsziekten?

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk?

Wie stelt de beroepsziekte vast?

Welke schade kan ik claimen?