In Voorschoten heeft op 4 april 2023 aan aanrijding plaatsgevonden tussen een goederentrein en een kraanvoertuig van een spooraannemer.
11.4.23

Wie betaalt de personenschade na een treinongeluk?

Over de aansprakelijkheid van de vervoerder

In Voorschoten heeft op 4 april 2023 aan aanrijding plaatsgevonden tussen een goederentrein en een kraanvoertuig van een spooraannemer. Na de botsing kwamen delen van het kraanvoertuig op het andere spoor terecht, waardoor een intercity ontspoorde. Door het ongeval is één persoon overleden en zijn ongeveer dertig passagiers gewond geraakt, waarvan enkelen ernstig. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de eigenlijke toedracht van het treinongeluk, spelen de slachtoffers mogelijk met de vraag waar ze zich kunnen melden voor een vergoeding van de door het ongeluk veroorzaakte schade.

Aansprakelijkheid vervoerder

In artikel 8:105 BW staat dat een spoorwegvervoerder aansprakelijk is voor schade door letsel of overlijden van een passagier ten gevolge van een ongeval. Dit is slechts anders als er sprake is van overmacht; dat noemen we een risicoaansprakelijkheid. Het is aan de passagier om te stellen en te bewijzen dat er sprake is van letsel als gevolg van een treinongeluk, en aan de vervoerder om eventueel overmacht aannemelijk te maken. Dat is het speelveld.

Bewijslast passagier(s)

Omdat het treinvervoer geen passagierslijsten kent, moet de passagier aantonen dat hij of zij in de trein zat, bijvoorbeeld met een uitdraai van de OV-chipkaart of het tonen van een ander vervoersbewijs. Daarnaast moet de passagier bewijzen dat de schade het gevolg is van het treinongeval. Als je gewond bent geraakt, bezoek dan zo snel mogelijk een arts zodat alle informatie omtrent het letsel in je medisch dossier komt te staan.

Maximering aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vervoerder is op grond van de wet beperkt. Je hebt recht op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade tot een maximum van ongeveer 215.000 euro. Dit bedrag is exclusief de kosten voor juridische bijstand. De aansprakelijkheid voor schade aan bagage kent een maximum van 1.700 euro. In bepaalde omstandigheden kan de rechter bepalen dat er meer of dat de volledige schade moet worden vergoed. Bijvoorbeeld als de wettelijke maximering van de aansprakelijkheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is of als er sprake is van bewuste roekeloosheid aan de kant van de vervoerder.

Beroep op overmacht

De vervoerder kan met succes een beroep doen op overmacht als het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die de vervoerder niet heeft kunnen vermijden. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vervoerder zich slechts met succes op overmacht kan beroepen als hij aantoont dat hij alle maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen. Het aantonen van overmacht is lastig, want de drempel ligt hoog. Hoe zit het als het ongeval (mede) is veroorzaakt door derden, zoals een kraanvoertuig? Gedragingen van derden kunnen resulteren in een succesvol beroep op overmacht door de vervoerder, althans voor zover geen omstandigheden aan de orde zijn die (mede) tot het ongeval hebben geleid en die dientengevolge voor rekening van de vervoerder komen. Als slechts een deel van de schuld aan een ongeluk aan de vervoerder te wijten is, zal de vervoerder toch aansprakelijk zijn voor de schade.

Aansprakelijkheid derde

Als er sprake is van een fout door een derde partij, bijvoorbeeld van een spooraannemer, dan kan de passagier deze partij op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk stellen. Het is dan aan de passagier om te bewijzen dat er sprake is van een toerekenbare onrechtmatige daad, schade en een causaal verband tussen de daad en de schade. De schadevergoeding die op grond van artikel 6:162 BW mogelijkerwijs is verschuldigd, is niet gelimiteerd.

Juridische hulp van een advocaat

De kans is groot dat de slachtoffers van het ongeluk in Voorschoten middels artikel 8:105 BW of 6:162 BW bij een aansprakelijke partij kunnen aankloppen met hun schadevergoedingsvordering. Het inschakelen van een letselschadeadvocaat is verstandig, om te helpen de schade te inventariseren en om de correspondentie en onderhandelingen met partijen te voeren. Wilt je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.