Letselschade

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Letselschade

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Wat is letselschade?

Op een website als deze mag het antwoord op die basisvraag niet ontbreken. Als juridisch specialist vergeet je nog wel eens dat niet iedereen een juridische achtergrond heeft. Het letselschaderecht gaat in de eerste plaats over letsel aan het lichaam in de meest brede zin. Daaronder vallen alle vormen van fysiek en psychisch letsel; van hersenschudding tot niet-aangeboren hersenletsel. Dat letsel is dan doorgaans het gevolg van een ongelukkig voorval. Het verkeersongeluk en bedrijfsongeluk - ongelukken op de werkvloer dus - zijn in de praktijk het meest voorkomend, maar uiteenlopende situaties zijn denkbaar. Letsel door een losliggende stoeptegel, de beet van een hond; we komen in de praktijk nogal wat tegen.

Het tweede element is het ontstaan van schade als gevolg van dat lichamelijke letsel. Je kunt je voorstellen dat je na een (ernstig) verkeersongeluk of bedrijfsongeluk voor medische kosten en andere schade wordt gesteld. Je kan misschien minder of zelfs helemaal niet meer werken, je hebt hulp nodig in de huishouding of eigendommen zijn verloren gegaan. Als sprake is van lichamelijk letsel en sprake is van schade die daarvan het gevolg is, dan komt het letselschaderecht in beeld.   

Maar het letselschaderecht vereist in de regel ook nog een derde element, en dat is de betrokkenheid van een ander; een ‘dader’. Een letselschadezaak kan nu eenmaal niet zonder de betrokkenheid van een veroorzaker op wie de schade kan worden afgewenteld. Hoewel het uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen schade draagt, biedt de wet toch tal van mogelijkheden in tal van wetten. De kennis en kunde van de advocaat zijn nodig om voor de juiste juridische ankers te gaan liggen, en om weerwoord te bieden aan de eigen advocaten van de verzekeraar.

Wat is letselschade?

Op een website als deze mag het antwoord op die basisvraag niet ontbreken. Als juridisch specialist vergeet je nog wel eens dat niet iedereen een juridische achtergrond heeft. Het letselschaderecht komt in beeld als de volgende drie omstandigheden spelen.

1

Het letselschaderecht gaat in de eerste plaats over letsel aan het lichaam in de meest brede zin. Daaronder vallen alle vormen van fysiek en psychisch letsel; van hersenschudding tot niet-aangeboren hersenletsel. Dat letsel is dan doorgaans het gevolg van een ongelukkig voorval. Het verkeersongeluk en bedrijfsongeluk - ongelukken op de werkvloer dus - zijn in de praktijk het meest voorkomend, maar uiteenlopende situaties zijn denkbaar. Letsel door een losliggende stoeptegel, de beet van een hond; we komen in de praktijk nogal wat tegen.

2

Het tweede element is het ontstaan van schade als gevolg van dat lichamelijke letsel. Je kunt je voorstellen dat je na een (ernstig) verkeersongeluk of bedrijfsongeluk voor medische kosten en andere schade wordt gesteld. Je kan misschien minder of zelfs helemaal niet meer werken, je hebt hulp nodig in de huishouding of eigendommen zijn verloren gegaan. Als sprake is van lichamelijk letsel en sprake is van schade die daarvan het gevolg is, dan komt het letselschaderecht in beeld.   

3

Maar het letselschaderecht vereist in de regel ook nog een derde element, en dat is de betrokkenheid van een ander; een ‘dader’. Een letselschadezaak kan nu eenmaal niet zonder de betrokkenheid van een veroorzaker op wie de schade kan worden afgewenteld. Hoewel het uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen schade draagt, biedt de wet toch tal van mogelijkheden in tal van wetten om de schade af te wentelen. De kennis en kunde van de advocaat zijn hard nodig om voor de juiste juridische ankers te gaan liggen, en om weerwoord te bieden aan de eigen advocaten van de verzekeraar.

Hoe hoog is de vergoeding?

Hoezeer we die vraag ook willen beantwoorden, daar is in algemene zin weinig over te zeggen. Alles hangt samen met de omstandigheden van het geval. Om toch enige grip te geven, is een belangrijk onderscheid van belang tussen de zogenoemde materiele schade en immateriële schade.

De materiele schade behelst feitelijk alle ‘harde’ schade die het gevolg is van het ongeluk of voorval. Het slachtoffer of de gedupeerde moet zoveel als mogelijk (financieel) in staat worden gesteld om dezelfde levensstandaard en levenswijze te kunnen voortzetten. Dat is waar wij ons hard voor maken, dat is onze opdracht, maar dat leidt doorgaans ook tot veel discussie met de verzekeraar van de veroorzaker. 

Naast de materiele schade heeft het slachtoffer of de gedupeerde recht op immateriële schade of smartengeld. Dat is een (bijkomend) bedrag bedoeld om de pijn en het leed te verzachten. De bedragen lopen uiteen van € 2.000,00 ingeval van gering letsel tot wel € 76.000,00 (of meer) ingeval van uitzonderlijk zwaar letsel. De trend is in Nederland dat steeds hogere schadevergoedingen worden toegekend.

Hoe lang moet ik wachten?

Het duurt altijd langer dan je zou willen voordat de schadevergoeding dan eindelijk op je rekening is bijgeschreven. Opnieuw geldt in algemene zin dat weinig is te zeggen over het tijdpad, want geen situatie is nu eenmaal dezelfde. Elke zaak kent een eigen dynamiek, haar eigen juridische twistpunten, soms is een rechtszaak nodig en soms laat de zogenoemde medische eindsituatie zelfs jaren op zich wachten.

Wat we wel kunnen garanderen is dat we het tempo erin hebben en houden. Dat begint al met de aansprakelijkstelling, die we - mits we over genoeg (medische) informatie beschikken - meteen kort na ons eerste contact aan de veroorzaker versturen. Dan begint de klok te lopen. Als dat wenselijk is, dan vragen we de verzekeraar om voorschotten uit te betalen vooruitlopend op de verdere schadeafhandeling. Wij streven ernaar om de meeste letselzaken binnen elf maanden af te wikkelen.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Van Diepen Letselschade

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het letselschaderecht. Lees hieronder de blogs van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat is “letsel”?

Wat is “schade”?

Wie kan ik verantwoordelijk houden?

Wanneer verjaart letselschade?

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?