Medische fouten

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Medische fouten

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Het letselschaderecht komt in beeld als letsel en schade is ontstaan door toedoen van een ander. Die “ander” kan een zorgverlener zijn, waarbij het dan veelal gaat om medische missers in het kader van een geneeskundige behandeling. Van belang is om te zien dat op zorgverleners alleen een inspanningsverplichting rust. De arts zal ‘slechts’ zijn best moeten doen, en in zoverre heeft een patiënt nooit de garantie op een goede afloop. Echter als het handelen van de medisch professional onvakkundig of onzorgvuldig is geweest, dan is de zorgverlener of de medische instelling aansprakelijk voor de gevolgen.

Wat is letselschade?

Op een website als deze mag het antwoord op die basisvraag niet ontbreken. Als juridisch specialist vergeet je nog wel eens dat niet iedereen een juridische achtergrond heeft. Het letselschaderecht komt in beeld als de volgende drie omstandigheden spelen.

1

Het letselschaderecht gaat in de eerste plaats over letsel aan het lichaam in de meest brede zin. Daaronder vallen alle vormen van fysiek en psychisch letsel; van hersenschudding tot niet-aangeboren hersenletsel. Dat letsel is dan doorgaans het gevolg van een ongelukkig voorval. Het verkeersongeluk en bedrijfsongeluk - ongelukken op de werkvloer dus - zijn in de praktijk het meest voorkomend, maar uiteenlopende situaties zijn denkbaar. Letsel door een losliggende stoeptegel, de beet van een hond; we komen in de praktijk nogal wat tegen.

2

Het tweede element is het ontstaan van schade als gevolg van dat lichamelijke letsel. Je kunt je voorstellen dat je na een (ernstig) verkeersongeluk of bedrijfsongeluk voor medische kosten en andere schade wordt gesteld. Je kan misschien minder of zelfs helemaal niet meer werken, je hebt hulp nodig in de huishouding of eigendommen zijn verloren gegaan. Als sprake is van lichamelijk letsel en sprake is van schade die daarvan het gevolg is, dan komt het letselschaderecht in beeld.   

3

Maar het letselschaderecht vereist in de regel ook nog een derde element, en dat is de betrokkenheid van een ander; een ‘dader’. Een letselschadezaak kan nu eenmaal niet zonder de betrokkenheid van een veroorzaker op wie de schade kan worden afgewenteld. Hoewel het uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen schade draagt, biedt de wet toch tal van mogelijkheden in tal van wetten om de schade af te wentelen. De kennis en kunde van de advocaat zijn hard nodig om voor de juiste juridische ankers te gaan liggen, en om weerwoord te bieden aan de eigen advocaten van de verzekeraar.

Wat zegt de wet?

De aansprakelijkheid van zorgverleners wordt in de juridische praktijk gebaseerd op de wet en de jurisprudentie. Met name het arrest Speeckaert/Gradener uit 1990 is voor de juridische praktijk van groot belang, waarin de Hoge Raad oordeelde over de maatstaf waarnaar het handelen van de zorgverlener moet worden beoordeeld. Een zorgverlener moet handelen zoals mag worden verwacht van een “redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot”. Doet de zorgverlener dat niet, dan handelt hij niet volgens de professionele standaard en daarmee onvakkundig. In het verlengde geldt voor de zorgverlener ook een wettelijke zorgplicht (artikelen 7:401 jo. 453 BW), en ook het schenden van die zorgplicht kan leiden tot aansprakelijkheid.

Voorbeelden

De voorbeelden zijn legio en ook de aansprakelijkheid voor medische fouten komt in uiteenlopende gedaanten. In het arrest dat al aan de orde kwam, had chirurg Speeckaert een verkeerde diagnose gesteld. Je kunt ook denken aan het per ongeluk achterlaten van medische instrumenten in het lichaam na een operatie, het voorschrijven van verkeerde medicatie of het onvoldoende voorzien in medische voorlichting.

Zaak “Vergeten labresultaten”

Om te laten zien hoe deze aansprakelijkheidskwesties uitwerken in de praktijk, nemen we je mee in een zaak waarin het ziekenhuis uiteindelijk een recordbedrag aan smartengeld moest betalen. In deze zaak ging mevrouw Cullen medio 2011 naar een arts van het UMC Utrecht voor een behandeling. Tijdens de behandeling vertrouwde de arts het baarmoederweefsel niet, maar meldde dat niet aan de patiënte. De arts liet het weefsel onderzoeken, en de laboratoriumresultaten bevestigden helaas zijn vermoedens. De vrouw had kanker.

De uitslag raakte echter in de vergetelheid, of in ieder geval werd de uitkomst nooit met mevrouw Cullen gedeeld. Bij toeval kwam de uitslag in 2013 alsnog boven water, maar mevrouw Cullen bleek inmiddels ongeneeslijk ziek te zijn met een resterende levensverwachting van nog een jaar. Het UMC Utrecht moest uiteindelijk € 350.000,00 smartengeld betalen. Dat is (vooralsnog) het hoogste smartengeldbedrag dat ooit in Nederland werd betaald.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Van Diepen Letselschade

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het letselschaderecht. Lees hieronder de blogs van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat is een medische fout?

Wat als ik een medische fout vermoed?

Wie kan ik aansprakelijk houden?

Wat is een medisch haalbaarheidsonderzoek?

Moet ik de (medische) fout bewijzen?