‍In april 2022 loopt de vierjarige Julia ernstig hersenletsel op als zij vlakbij haar huis op haar fietsje wordt aangereden dooreen automobilist die niet goed heeft opgelet.
18.12.22

Letselschade bij kinderen en de BEM-clausule

Welke spelregels gelden omtrent de bijzondere bankrekening voor minderjarigen?

In april 2022 loopt de vierjarige Julia ernstig hersenletsel op als zij vlakbij haar huis op haar fietsje wordt aangereden dooreen automobilist die niet goed heeft opgelet. In overleg met de verzekeraar van de aansprakelijke automobilist wordt de letselschade van Julia in kaart gebracht. Omdat het onverstandig is de schade van Julia definitief te regelen voordat zij meerderjarig is, is de schaderegeling een langdurig traject. Maar in deze periode maken de ouders al wel kosten voor de verzorging van Julia en er is dan ook behoefte aan voorschotten op de schadevergoeding. Hoe moet met die voorschotbetalingen worden omgegaan? Daar zijn regels voor. In een letselschadezaak waarbij het slachtoffer jonger is dan 18 jaar moeten de ouders of wettelijke vertegenwoordigers voor het ontvangen van betalingen een bankrekening met BEM-clausule openen.

Bescherming van de minderjarige

Helaas komt het regelmatig voor dat kinderen net als Julia het slachtoffer worden van een ongeval en blijvend letsel oplopen. Bij de afwikkeling van de schade staat de bescherming van de belangen van de minderjarige centraal. Daarom kijkt de kantonrechter mee met de schaderegeling. Om te voorkomen dat de schadevergoeding voor andere zaken dan voor het minderjarige slachtoffer wordt gebruikt, moeten de voorschotten op een bankrekening met een BEM-clausule worden gestort.

Wat is een BEM-clausule?

De afkorting BEM staat voor "Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen". Van een bankrekening met BEM-clausule kan alleen met toestemming van de kantonrechter geld worden opgenomen. Een BEM-clausule zet de rekening als het ware op slot. De clausule beschermt dus het vermogen van Julia totdat zij 18 jaar wordt. Dan wordt de clausule opgeheven en is Julia vrij om zelf over de schadevergoeding te beschikken.

Waarom een rekening met BEM-clausule nodig is

De ouders van Julia zijn verplicht om een rekening met BEM-clausule te openen om voor hun dochter schadevergoeding te kunnen ontvangen. De schadevergoeding die bestemd is voor Julia, komt dan daadwerkelijk bij haar terecht. In het verleden gebeurde het namelijk regelmatig dat een schadevergoeding, bestemd voor een kind, door de familie aan andere zaken werd besteed. Dat moet natuurlijk voorkomen worden en daarom zijn er strenge regels gekomen.

Hoe opent u een bankrekening met BEM-clausule?

Het openen van een bankrekening met BEM-clausule is mogelijk bij de meeste banken. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met jouw bank. Nadat de rekening is geopend krijgt je van de bank een bevestiging. Deze bevestiging moet je goed bewaren. De verzekeraar wil hiervan namelijk een afschrift ontvangen, voordat de schadevergoeding wordt overgemaakt.

Toestemming vragen aan de kantonrechter

Voor het opnemen van (een deel van) de schadevergoeding, bijvoorbeeld voor verzorgingskosten van Julia, is toestemming nodig van de kantonrechter. In dat geval dienen Julia’s ouders een schriftelijk verzoek in bij de kantonrechter. In dit verzoekschrift onderbouwen ze waarom de een deel van de schadevergoeding alvast vrijgegeven moet worden. De kantonrechter zal hierover oordelen, waarbij getoetst wordt of het bedrag wel ten gunste van Julia zal worden besteed.

De afronding van de schaderegeling

Als de partijen uiteindelijk tot overeenstemming komen over de totale schadevergoeding ten behoeve van Julia, dan moet het schikkingsvoorstel worden goedgekeurd door de kantonrechter. Het bedrag wordt daarna op de BEM-bankrekening van Julia gestort. Zodra Julia meerderjarig is, wordt de BEM-clausule opgeheven.

Meer informatie en advies

Bent je betrokken bij een letselschadezaak van een minderjarige en zoekt je deskundig advies? Van Diepen Van der Kroef Advocaten staat ouders en hun kinderen met raad en daad bij. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om jouw zaak te bespreken.

Veelgestelde vragen

Hoe herken ik een ‘slechte’ belangenbehartiger?

Wie kan ik aansprakelijk houden?

Wat is volgens de wet een “dier”?

Wie is aansprakelijk voor wilde dieren?

Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.