Eke Tinga en Ashley Geerts bij Letselschade Advocaat van Diepen van der kroef

Schadeposten

Materiële schade

Is het letselschaderecht van toepassing - omdat je letsel en schade hebt opgelopen waarvoor een ander verantwoordelijk kan worden gehouden - dan is de vervolgvraag precies welke schade voor vergoeding in aanmerking komt. Wat kan je als slachtoffer of gedupeerde claimen? Het antwoord daarop is: "heel veel", want de vergoedingsplicht van de veroorzaker gaat veel verder dan alleen een vergoeding van de medische kosten. Zo wordt zelfs het gemis van zwarte bijverdiensten in de berekening betrokken. Jouw vergoeding is in principe een royale vergoeding van álle schade en kosten.

Het uitgangspunt is dat het slachtoffer of de gedupeerde aanspraak maakt op volledige vergoeding. Het slachtoffer of de gedupeerde dient volgens de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, als uitgangspunt zoveel mogelijk in dezelfde toestand te worden gebracht als wanneer het letsel niet zou zijn ingetreden. Herstel in de “oude toestand” is de insteek, zoveel als dat nog kan. De situatie met het letsel wordt dan vergeleken met de situatie zoals die was geweest als het letsel niet was ontstaan, en dat kan leiden tot hoge bedragen.

De kunst van de goede advocaat is om geen geld te laten liggen. In onze praktijk houden wij een lijst bij van schadeposten die eerder door de verzekeraar werden vergoed, zodat we nooit iets vergeten. De insteek van het slachtoffer of de gedupeerde zal immers meestal zijn om een zo hoog mogelijke schadevergoeding betaald te krijgen. We geven je hieronder een aantal voorbeelden om een idee te krijgen van de materiele schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Daar bovenop komt dan nog het smartengeld.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Letselschade advocaat Michaël Dol
''Wat je kunt claimen? Heel veel! Het uitgangspunt is een royale vergoeding van ál jouw schade.''
Van Diepen Letselschade

Voorbeelden

Voor sommige van de onderstaande schadeposten gelden vaste schadebedragen. De zogenoemde Letselschade Raad heeft in verband met deze posten richtlijnen opgesteld, om de discussie tussen het slachtoffer en de veroorzaker of zijn verzekeraar tot een minimum te beperken. Dat werkt prettig.

Reiskosten

Als je ten gevolge van het ongeval en het letsel reiskosten hebt moeten maken, dan zal de veroorzaker die kosten moeten vergoeden. In de meeste gevallen geldt een vergoeding van € 0,30 per kilometer bij vervoer met de auto. Het openbaar vervoer en de taxi worden volledig vergoed. 

Kosten zonder nut

Deze schadepost gaat over kosten die je voor het letsel maakte, maar waar tegenover met het ongeval geen plezier of nut heeft gestaan. Je hebt dat ene concert gemist, maar je kunt ook denken aan betaalde huurtermijnen en sportschoolkosten terwijl je in het ziekenhuis lag.

Studievertraging

Als je ten gevolge van het letsel niet naar school kan of studievertraging hebt opgelopen, dan moet de veroorzaker daar ook een vergoeding voor betalen. Volgens de toepasselijke richtlijn gelden vaste bedragen van ca. € 17.000,00 per jaar, en ook het collegegeld moet worden vergoed.

Zelfwerkzaamheid

Als je vanwege het letsel niet meer in staat bent om de gebruikelijke ‘klusjes’ in en om het huis te verrichten, denk aan schilderwerk en tuinonderhoud of het uitlaten van de hond, dan kan je daar ook een vergoeding voor krijgen. Volgens de toepasselijke richtlijn gelden opnieuw vaste bedragen.

Aanpassingen

Wellicht dat ten gevolge van het letsel jouw auto moet worden aangepast, of dat voorzieningen moeten worden getroffen in de woning. Ook die kosten zijn weer te verhalen, en als aanpassing niet mogelijk is, dan moet een nieuwe auto worden vergoed of maak je aanspraak op verhuis- en herinrichtingskosten.

Eigendomsschade

In veel gevallen zal ook sprake zijn van schade aan eigendommen zoals kleding, het (motor)voertuig, een laptop, horloge of telefoon. Vanwege de directe band met het voorval, levert deze schadepost doorgaans weinig discussie op.

Verdienvermogen

In veel gevallen is het inkomensverlies een grote schadepost. Als je door het letsel tijdelijk of blijvend niet meer jouw ‘oude’ inkomen kunt verdienen, dan moet de veroorzaker dat tekort compenseren. Het werkt ook door in de opbouw van minder pensioen, en ook daarvoor vorderen we een vergoeding.

Huishoudelijke hulp

Als je door het letsel niet meer kan bijdragen in het huishouden, dan kan je aanspraak maken op een vergoeding voor huishoudelijke hulp. Ook voor de hulp door vrienden of familie moet de veroorzaker betalen. Dat gaat volgens de toepasselijke richtlijn al snel om € 100,00 per week.

Ziekenhuisopname

Als je vanwege de ernst van het letsel een aantal dagen in het ziekenhuis hebt moeten verblijven, dan kan je daarvoor per dag een vaste vergoeding krijgen. Deze vergoeding komt volgens de toepasselijke richtlijn meestal neer op € 31,00 per dag.

Medische kosten

Voor de hand ligt natuurlijk dat je in ieder geval alle medische kosten kan claimen. In Nederland worden veel kosten vergoed door de zorgverzekeraar, maar voor zover dat niet het geval is - denk ook aan het eigen risico - moet de veroorzaker die kosten vergoeden.

Administratie

De belangrijkste tip voor elk slachtoffer en elke gedupeerde is: houd een administratie bij van alle kosten. Als eisende partij zal het slachtoffer zijn schade moeten bewijzen. Overigens krijgt het slachtoffer nogal eens het voordeel van de twijfel van de rechter, maar een goede administratie is zonder meer beter.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.

Veelgestelde vragen

Welke schade kan ik claimen?

Gelden maxima voor schadeposten?

Hoe houd ik een goede administratie bij?

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Wanneer ontvang ik mijn schadevergoeding?