Mishandeling

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Mishandeling

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Het letselschaderecht komt in beeld als letsel en schade is ontstaan door toedoen van een ander. Die “ander” kan zich in een gegeven geval zelfs schuldig hebben gemaakt aan het strafbare feit mishandeling, wat in het Wetboek van Strafrecht zelfs een misdrijf oplevert (artikel 300 Sr). Is mishandeling aan de orde, dan ligt het voor de had dat het slachtoffer zijn schade op de dader kan verhalen.

Een bijzonderheid is in deze situatie dat vaak ook een strafprocedure wordt ingesteld tegen de dader. Het slachtoffer zal zich in de strafprocedure kunnen "voegen". Dan is het niet de civiele rechter maar de strafrechter die de schade beoordeelt. Het voordeel van deze route voor het slachtoffer is dat de Nederlandse Staat onder omstandigheden instaat voor de betaling als de schadevergoedingsmaatregel wordt toegepast. Het slachtoffer is dan verzekerd van betaling. Overigens heeft de strafrechter bovendien de reputatie om hogere vergoedingen toe te kennen dan de civiele rechter.

Wat is letselschade?

Op een website als deze mag het antwoord op die basisvraag niet ontbreken. Als juridisch specialist vergeet je nog wel eens dat niet iedereen een juridische achtergrond heeft. Het letselschaderecht komt in beeld als de volgende drie omstandigheden spelen.

1

Het letselschaderecht gaat in de eerste plaats over letsel aan het lichaam in de meest brede zin. Daaronder vallen alle vormen van fysiek en psychisch letsel; van hersenschudding tot niet-aangeboren hersenletsel. Dat letsel is dan doorgaans het gevolg van een ongelukkig voorval. Het verkeersongeluk en bedrijfsongeluk - ongelukken op de werkvloer dus - zijn in de praktijk het meest voorkomend, maar uiteenlopende situaties zijn denkbaar. Letsel door een losliggende stoeptegel, de beet van een hond; we komen in de praktijk nogal wat tegen.

2

Het tweede element is het ontstaan van schade als gevolg van dat lichamelijke letsel. Je kunt je voorstellen dat je na een (ernstig) verkeersongeluk of bedrijfsongeluk voor medische kosten en andere schade wordt gesteld. Je kan misschien minder of zelfs helemaal niet meer werken, je hebt hulp nodig in de huishouding of eigendommen zijn verloren gegaan. Als sprake is van lichamelijk letsel en sprake is van schade die daarvan het gevolg is, dan komt het letselschaderecht in beeld.   

3

Maar het letselschaderecht vereist in de regel ook nog een derde element, en dat is de betrokkenheid van een ander; een ‘dader’. Een letselschadezaak kan nu eenmaal niet zonder de betrokkenheid van een veroorzaker op wie de schade kan worden afgewenteld. Hoewel het uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen schade draagt, biedt de wet toch tal van mogelijkheden in tal van wetten om de schade af te wentelen. De kennis en kunde van de advocaat zijn hard nodig om voor de juiste juridische ankers te gaan liggen, en om weerwoord te bieden aan de eigen advocaten van de verzekeraar.

Wat zegt de wet?

De aansprakelijkheid vanwege mishandeling wordt in de praktijk gebaseerd op de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Het spreekt voor zich dat een strafrechtelijke mishandeling doorgaans (ook) een civiele onrechtmatige gedraging oplevert. Een mishandeling is immers het opzettelijk toebrengen van pijn of letsel; dat mag niet volgens het strafrecht, maar ook beslist niet volgens het civiele recht. Komt het tot de veroordeling van de dader, dan zal in de meeste gevallen ook de schadevergoeding van het slachtoffer wel worden toegewezen.

Behalve mishandeling kent het Wetboek van Strafrecht nog tal van andere strafbepalingen die in onze praktijk de revue passeren. Zo komen ook zedenzaken geregeld voor, waarbij het misbruikte slachtoffer dan een schadevergoeding wenst van de dader voor het toegebrachte leed.

Voorbeelden

De voorbeelden zijn legio en ook de aansprakelijkheid wegens mishandeling komt in uiteenlopende gedaanten. Je kunt mishandeld zijn door een slaan of schoppen door de dader, maar ook een stelselmatig treiteren en kleineren kan mishandeling opleveren. In de meeste gevallen speelt mishandeling tegen de achtergrond van een overval, beroving, geweld in het uitgaansleven of huiselijk geweld.

Zaak “Jaloerse echtgenoot”

Om te laten zien hoe deze aansprakelijkheidskwesties uitwerken in de praktijk, nemen we je mee in een zaak die speelde voor de Rechtbank Den Haag. Op 2 november 2019 reageerden twee agenten op een melding. Nabij een woning in Den Haag werd een vrouw aangetroffen onder de blauwe en paarse plekken. De vrouw had verder twee dikke ogen en kon nauwelijks nog zien. De vrouw vertelde met een honkbalknuppel en een knijptang te zijn mishandeld door haar vriend, naar zeggen van de vrouw omdat ze naar een andere man zou hebben gekeken. Het voorval bleek maar het tipje van de ijsberg. Aan de orde was stelselmatig huiselijk geweld.

De man werd strafrechtelijk vervolgd en in verband met het huiselijk geweld veroordeeld tot drie jaren cel. De vrouw voegde zich in het strafproces met een schadevordering, en kreeg gelijk. De man werd veroordeeld om € 16.500,00 aan materiele schadevergoeding te betalen en € 7.000,00 smartengeld. De schadevergoedingsmaatregel werd opgelegd, waarmee het slachtoffer dus ook verzekerd was van de betaling.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Van Diepen Letselschade

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het letselschaderecht. Lees hieronder de blogs van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wanneer is sprake van mishandeling?

Is mishandeling strafbaar?

Hoe kan ik de dader aansprakelijk houden?

Welke schade kan ik claimen?

Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven?