Van Diepen Letselschade. Letselschade in Amsterdam

Smartengeld

Immateriële schade

De schadevergoeding die de veroorzaker aan het slachtoffer of de gedupeerde moet betalen, bestaat niet alleen in een vergoeding van de materiële schade. De veroorzaker zal in letselschadezaken ook een “billijke vergoeding” moeten betalen voor de immateriële schade. Je hebt namelijk ook recht op een vergoeding van jouw emotionele schade; jouw pijn, leed, verdriet en gederfde levensvreugde (artikel 6:106 BW), wat zich vertaalt in een concreet smartengeldbedrag. Alleen de hoogte van het bedrag staat ter discussie, want élk slachtoffer heeft als uitgangspunt recht op smartengeld. Het ‘record’ in Nederland staat op een bedrag van maarliefst € 350.000,00.

Helaas is het berekenen van het smartengeldbedrag geen exacte wetenschap. We kijken naar de aard van het ongeval, de aard van het letsel, jouw persoonlijke omstandigheden en nemen vervolgens een standpunt in jegens de (verzekeraar van de) veroorzaker. Omdat het gaat om schade die zich moeilijk laat vertalen in klinkende munt, leidt het bepalen van het smartengeldbedrag vaak tot discussie, maar de zogenoemde smartengeldgids kan in ieder geval richting geven. In de smartengeldgids is een bundeling opgenomen van gerechtelijke uitspraken rondom vastgestelde smartengeldbedragen. Dat geeft houvast en een indicatie van het bedrag dat we ook voor jou kunnen claimen.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Letselschade advocaat Ashley Geerts
''Het ‘record’ staat in Nederland op een bedrag van maarliefst
€ 350.000,00' aan smartengeld"

Smartengeldgids

In de smartengeldgids zijn de rechterlijke uitspraken gerangschikt naar verschillende categorieën van letsel. Zo kent de smartengeldgids als voorbeeld de categorie “been- en voetletsel na een ongeval”, met een opsomming van uitspraken waarin tussen de € 750,00 en € 45.378,00 aan smartengeld werd toegewezen. In het eerste geval ging het om een ‘simpele’ aanrijding van een man op een scooter door een automobilist. De man hield acht maanden lichte pijnklachten, en kreeg daarvoor € 750,00 aan smartengeld uitbetaald. In het tweede geval werd een fietser aangereden door een auto met ernstige gevolgen. De jongeman liep blijvende beperkingen en diabetes op. Bovendien moest het rechterbeen worden geamputeerd. De man ontving in dat geval € 45.378,00 aan smartengeld. Deze zaak speelde overigens al in 1996, dus met indexering zou dat vandaag de dag zelfs een bedrag van € 72.605,00 aan smartengeld zijn geweest. Zo houden we elke zaak naast de opsomming van uitspraken uit de smartengeldgids, om te bepalen welk bedrag we voor je kunnen vorderen.

Smartengeld
Van Diepen Letselschade

Affectieschade

Een bijzondere vorm van smartengeld is de zogenoemde "affectieschade". Dat is de emotionele schade die niet wordt gevorderd door het slachtoffer of de gedupeerde, maar door diens partner, kinderen of ouders. In sommige gevallen hebben ook deze naasten van het slachtoffer zozeer immateriële schade geleden, dat aanspraak kan worden gemaakt op een smartengeldbedrag. Denk aan de situatie dat een kind door een voorval blijvend gehandicapt raakt, of de situatie dat een partner komt te overlijden als gevolg van een medische fout. Dat heeft ook weerslag op de ouders en de partner die alleen achterblijft. De bedragen lopen uiteen van € 12.500,00 tot € 20.000,00. In de meeste gevallen is dat niet meer dan een symbolische vergoeding gelet op al het eigenlijke leed, maar toch zal ook die beperkte vergoeding de naasten kunnen helpen in het verwerkingsproces.

Shockschade

Een tweede vorm van schade die (slechts) kan worden gevorderd door naasten, bestaat in de zogenoemde “shockschade”. Een dergelijke schade is aan de orde wanneer een naaste ten gevolge van de directe confrontatie met het voorval zelf ook te kampen krijgt met (geestelijk) letsel. In de juridische praktijk bepaalde het Taxi-bus arrest van 22 februari 2002 lange tijd de spelregels. In dat tragische arrest ging het om een moeder met een posttraumatisch stresssyndroom nadat haar dochter van vijf door een aanrijding om het leven was gekomen. Sinds het arrest van 28 juni 2022 gelden weliswaar nieuwe regels of “gezichtspunten”, maar onverkort maakt de naaste onder omstandigheden aanspraak op een vergoeding van de (materiële en) immateriële schade.”

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.

Veelgestelde vragen

Heb ik (met letsel) altijd recht op smartengeld?

Heb ik ook recht op smartengeld zonder letsel?

Welke factoren bepalen het smartengeldbedrag?

Kunnen anderen dan het slachtoffer smartengeld claimen?

Wanneer wordt het smartengeldbedrag vastgesteld?