Eke Tinga

Werkwijze

Met elk slachtoffer en elke gedupeerde doorlopen we acht stappen om zo snel en efficiënt mogelijk tot een zo hoog mogelijke schadevergoeding te komen. We streven ernaar om de meeste letselschadezaken binnen elf maanden af te wikkelen.

Wanneer?

Meteen
1

Inschatting kansen

Bij ons eerste contact, maken we op basis van jouw verhaal een inschatting van de (juridische) kansen. De eerste vraag is of wij verwachten dat de verzekeraar de aansprakelijkheid wel of niet zal erkennen, want dat maakt een groot verschil voor de kosten van onze juridische bijstand: 

Hoofdregel

Is onze inschatting dat de verzekeraar de aansprakelijkheid wel zal erkennen, dan is onze rechtsbijstand (voorlopig) gratis. Gelukkig is dat meestal het geval. Als de verzekeraar de aansprakelijkheid erkent, dat betaalt de verzekeraar van de veroorzaker onze kosten. 

Uitzondering

Is onze inschatting dat de verzekeraar de aansprakelijkheid niet zal erkennen, dan gaan we met elkaar in overleg over onze kosten, en de vraag of je de zaak toch wilt doorzetten. Als we doorgaan en de aansprakelijkheid komt toch vast te staan, dan krijg je zo mogelijk de betaalde bedragen alsnog terug. In ieder geval zullen we ons daar hard voor maken.

Wanneer?

Meteen
2

Informatie verzamelen

Als we de zaak aannemen, dan hebben we eerst meer informatie van je nodig. Behalve dat we informatie van je nodig hebben omtrent het ongeval en de schade, moeten we als advocaten - vanwege onze beroepsregels - jou ook identificeren en een opdrachtbevestiging sturen. Om dat allemaal eenvoudig en efficiënt te laten verlopen, hebben we een digitaal intakeformulier ontwikkeld. We beoordelen ook of je misschien recht hebt op gratis rechtshulp vanwege een rechtsbijstandsverzekering of toegevoegde rechtsbijstand.

Wanneer?

1+ maand
3

Aansprakelijkstelling

De volgende stap is dan het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van het letsel en de schade. We schrijven een uitgebreide en overtuigende brief naar de veroorzaker en zijn verzekeraar, en wachten vervolgens de reactie en het standpunt van de verzekeraar af. De reactie van de verzekeraar is zo van belang, omdat het in belangrijke mate het verdere vervolg bepaalt. De aansprakelijkstelling bevat meestal ook al een eerste opstelling van de schade die we vorderen.

Wanneer?

1+ maand
4

Schadebegroting

Terwijl de verzekeraar broedt op onze aansprakelijkstelling, zitten wij niet stil. Zeker niet. We gebruiken de tijd om de schade verder in kaart te brengen met een zogenoemde “schadestaat”. We zijn eerlijk, maar laten ook zeker geen schadepost onbenut. Het uitgangspunt is dat de veroorzaker álle schade moet vergoeden, en aan dat wettelijk uitgangspunt houden we de veroorzaker ook.

Wanneer?

2+ maand
5

Reactie verzekeraar

De verzekeraar zal volgens de richtlijnen (ingeval van licht letsel) binnen maximaal drie maanden na de aansprakelijkstelling een standpunt moeten innemen. Als de verzekeraar de aansprakelijkheid wel erkent, dan gaat de verdere discussie alleen nog over de omvang van de schade. Als de verzekeraar de aansprakelijkheid niet erkent, dan moeten we alsnog om tafel om samen te bepalen of je de zaak voor eigen kosten door wilt zetten. De tot dan toe gemaakte kosten verhalen we niet; dat is ons risico. Als je de zaak door wilt zetten, dan gaan naar de rechtbank om de aansprakelijkheid veroorzaker in rechte te laten vaststellen, en komt die aansprakelijkheid vast te staan dan krijg je de aan ons betaalde bedragen van de verzekeraar terug. 

Wanneer?

+2 weken
6

Voorschotbetaling

Zodra de verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend, dan kan het slachtoffer of de gedupeerde aanspraak maken op een voorschotbetaling van de verzekeraar. De verzekeraar moet volgens de richtlijnen (ingeval van licht letsel) doorgaans binnen twee weken na de erkenning uitbetalen. De definitieve schade moet dan nog verder komen vast te staan, maar vooruitlopend daarop zal de verzekeraar alvast een bedrag moeten vergoeden.

Wanneer?

+6 maanden
7

Schadediscussie

Met de erkenning van de verzekeraar is de slag gewonnen, maar de oorlog zeker nog niet. Het tweede deel van de juridische discussie ziet op de omvang van jouw schade. Een verzekeraar zal bij voorkeur niet teveel willen betalen, terwijl wij inzetten op een royale vergoeding van alle kosten en het leed. De discussie is soms ook ingewikkeld omdat de schade misschien nog verder moet uitkristalliseren of nog verder oploopt, en in een voorkomend geval moeten we naar de rechtbank om de betaling van betwiste schadeposten af te dwingen. 

De schadediscussie neemt gemiddeld genomen ongeveer zes maanden de tijd in beslag. Dat kan korter maak ook (veel) langer zijn. Zodra de schadediscussie is afgerond en de schade ook een zekere “eindtoestand” heeft bereikt, wordt meestal een schaderegeling opgesteld waarin het definitieve schadebedrag is vastgesteld.

Wanneer?

+6 weken
8

Uitbetaling vergoeding

Zodra de schaderegeling is vastgesteld of de rechter heeft geoordeeld over een concrete schadevergoeding, wordt het definitieve schadebedrag aan het slachtoffer of de gedupeerde uitgekeerd. Volgens de richtlijnen (ingeval van licht letsel) moet de verzekeraar binnen vier weken nadat partijen overeenstemming hebben bereikt, de schadevergoeding uitbetalen.

Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.

Veelgestelde vragen

Is de verzekeraar gebonden aan termijnen?

Hoe lang voordat de verzekeraar erkent?

Hoe lang duurt een rechtszaak (als die nodig is)?

Hoe lang duurt de schadeafwikkeling in totaal?

Wanneer ontvang ik mijn schadevergoeding?