Gebrekkige opstallen

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Gebrekkige opstallen

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Het letselschaderecht komt in beeld als letsel en schade is ontstaan door toedoen van een ander. Die “ander” kan onder omstandigheden de eigenaar zijn van een zogenoemde opstal. Dat woord “opstal” is juridisch jargon voor huizen, gebouwen, vlaggenmasten, lantaarnpalen, windmolens; alles wat maar met de grond verbonden is. Als een opstal gebrekkig is en jij daardoor schade lijdt - denk aan een lamp die uit het theaterplafond naar beneden valt - dan kan de eigenaar van de opstal tot vergoeding van de schade worden aangesproken.

Wat is letselschade?

Op een website als deze mag het antwoord op die basisvraag niet ontbreken. Als juridisch specialist vergeet je nog wel eens dat niet iedereen een juridische achtergrond heeft. Het letselschaderecht komt in beeld als de volgende drie omstandigheden spelen.

1

Het letselschaderecht gaat in de eerste plaats over letsel aan het lichaam in de meest brede zin. Daaronder vallen alle vormen van fysiek en psychisch letsel; van hersenschudding tot niet-aangeboren hersenletsel. Dat letsel is dan doorgaans het gevolg van een ongelukkig voorval. Het verkeersongeluk en bedrijfsongeluk - ongelukken op de werkvloer dus - zijn in de praktijk het meest voorkomend, maar uiteenlopende situaties zijn denkbaar. Letsel door een losliggende stoeptegel, de beet van een hond; we komen in de praktijk nogal wat tegen.

2

Het tweede element is het ontstaan van schade als gevolg van dat lichamelijke letsel. Je kunt je voorstellen dat je na een (ernstig) verkeersongeluk of bedrijfsongeluk voor medische kosten en andere schade wordt gesteld. Je kan misschien minder of zelfs helemaal niet meer werken, je hebt hulp nodig in de huishouding of eigendommen zijn verloren gegaan. Als sprake is van lichamelijk letsel en sprake is van schade die daarvan het gevolg is, dan komt het letselschaderecht in beeld.   

3

Maar het letselschaderecht vereist in de regel ook nog een derde element, en dat is de betrokkenheid van een ander; een ‘dader’. Een letselschadezaak kan nu eenmaal niet zonder de betrokkenheid van een veroorzaker op wie de schade kan worden afgewenteld. Hoewel het uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen schade draagt, biedt de wet toch tal van mogelijkheden in tal van wetten om de schade af te wentelen. De kennis en kunde van de advocaat zijn hard nodig om voor de juiste juridische ankers te gaan liggen, en om weerwoord te bieden aan de eigen advocaten van de verzekeraar.

Wat zegt de wet?

De regeling omtrent de gebrekkige opstallen is te vinden in 6:174 BW. Een opstal moet voldoen aan de eisen die men daaraan normaal gesproken mag stellen. Is dat niet het geval en levert dat een gevaar op voor personen, dan is de eigenaar aansprakelijk als dat gevaar zich vervolgens realiseert. Bijzonder aan deze vorm van aansprakelijkheid, is dat geen rol speelt of de eigenaar ook een verwijt kan worden gemaakt. Dat noemen we in de juridische wereld een “risicoaansprakelijkheid”. De eigenaar is aansprakelijk, ook al heeft hij zelf niets verkeerd gedaan. Er geldt een juridische uitzondering (de “tenzij-regel”), maar de aansprakelijkheid van de eigenaar is de hoofdregel en die hoofdregel is voor het slachtoffer zeer welkom.

Voorbeelden

De voorbeelden zijn legio en ook de opstalaansprakelijkheid komt in uiteenlopende gedaanten. Het meest voorkomend is de ‘loszittende’ stoeptegel of het gat in de weg, waarvoor de wegbeheerder als ‘eigenaar’ van de weg doorgaans kan worden aangesproken. Denk ook aan de dakpan die van een huis op iemands hoofd waait - een dakpan hoort niet van een huis te kunnen waaien - het klimrek dat niet voldoet en de dakgoot die plots omlaag komt.

Zaak “Gebrekkige glijbaan”

Om te laten zien hoe die aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen uitwerkt in de praktijk, nemen we je mee in een zaak die speelde voor de Rechtbank Midden-Nederland. In deze zaak was een jongen, nadat hij twee biertjes had gedronken, op zijn knieën van een glijbaan het zwembad in gegleden. De jongen kwam op zijn hoofd in het zwembad terecht, raakte met zijn hoofd de bodem en liep een dwarslaesie op. De jongen stelde zich vervolgens op het standpunt dat het zwembad te ondiep was, dat de glijbaan gebrekkig was en hield het zwembad verantwoordelijk voor zijn schade. 

De rechtbank oordeelde dat de glijbaan weliswaar voldeed aan alle veiligheidseisen, maar kwam toch tot het oordeel dat de glijbaan gebrekkig was geweest. Van het zwembad had meer mogen worden verwacht dan slechts het toezicht vanuit een toren op twaalf meter afstand. Het personeel had (ook) bovenaan de glijbaan toezicht moeten houden en bovendien moeten waarschuwen. De jongen ging zelf overigens ook niet vrijuit, omdat hij immers onder invloed en op zijn knieën de glijbaan bedwong. De rechter veroordeelde het zwembad daarom ‘slechts’ tot het moeten vergoeden van 75% van alle schade van de jongen.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Van Diepen Letselschade

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het letselschaderecht. Lees hieronder de blogs van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat is volgens de wet een “opstal”?

Wanneer is een opstal gebrekkig?

Wat zijn voorbeelden gebrekkige opstallen?

Wie kan ik aansprakelijk houden?

Wie is aansprakelijk bij een ‘gevaarlijke’ stoeptegel?