Verkeersongeluk

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Verkeersongeluk

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Het letselschaderecht komt in beeld als letsel en schade is ontstaan door toedoen van een ander. Die “ander” kan een (andere) verkeersdeelnemer zijn. Dat soort letselzaken, verkeersongelukken, zijn in het letselschaderecht het meest voorkomend. Jaarlijks raken helaas meer dan 430.000 mensen betrokken bij een verkeersongeluk, en in ongeveer 500 gevallen betreft het een ongeval met een dodelijke afloop. Dat zijn en blijven enorme getallen.

Wat is letselschade?

Op een website als deze mag het antwoord op die basisvraag niet ontbreken. Als juridisch specialist vergeet je nog wel eens dat niet iedereen een juridische achtergrond heeft. Het letselschaderecht komt in beeld als de volgende drie omstandigheden spelen.

1

Het letselschaderecht gaat in de eerste plaats over letsel aan het lichaam in de meest brede zin. Daaronder vallen alle vormen van fysiek en psychisch letsel; van hersenschudding tot niet-aangeboren hersenletsel. Dat letsel is dan doorgaans het gevolg van een ongelukkig voorval. Het verkeersongeluk en bedrijfsongeluk - ongelukken op de werkvloer dus - zijn in de praktijk het meest voorkomend, maar uiteenlopende situaties zijn denkbaar. Letsel door een losliggende stoeptegel, de beet van een hond; we komen in de praktijk nogal wat tegen.

2

Het tweede element is het ontstaan van schade als gevolg van dat lichamelijke letsel. Je kunt je voorstellen dat je na een (ernstig) verkeersongeluk of bedrijfsongeluk voor medische kosten en andere schade wordt gesteld. Je kan misschien minder of zelfs helemaal niet meer werken, je hebt hulp nodig in de huishouding of eigendommen zijn verloren gegaan. Als sprake is van lichamelijk letsel en sprake is van schade die daarvan het gevolg is, dan komt het letselschaderecht in beeld.   

3

Maar het letselschaderecht vereist in de regel ook nog een derde element, en dat is de betrokkenheid van een ander; een ‘dader’. Een letselschadezaak kan nu eenmaal niet zonder de betrokkenheid van een veroorzaker op wie de schade kan worden afgewenteld. Hoewel het uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen schade draagt, biedt de wet toch tal van mogelijkheden in tal van wetten om de schade af te wentelen. De kennis en kunde van de advocaat zijn hard nodig om voor de juiste juridische ankers te gaan liggen, en om weerwoord te bieden aan de eigen advocaten van de verzekeraar.

Wat zegt de wet?

De aansprakelijkheid ingeval van verkeersongevallen is geregeld in de Wegenverkeerswet (WVW) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). In artikel 5 WVW is bepaald dat het verboden is voor eenieder om een gevaar op de weg te veroorzaken, waarbij het aansluitende artikel 5a WVW vervolgens een aantal concrete gedragingen opsomt die als gevaarlijk gelden: onvoldoende rechts aanhouden, niet verlenen van voorrang, door rood licht rijden enzovoorts. Dat mag niet, en een schending van deze regel leidt al snel tot aansprakelijkheid. Van belang bij de vaststelling van de oorzaak van het ongeluk is het schadeformulier. Dat is in de praktijk een belangrijk en meestal ook het enige bewijsmiddel.

Behalve verkeersregels, kennen de WVW en RVV harde stelregels en vermoedens voor de verdeling van de aansprakelijkheid. Ook die zijn voor de praktijk van groot belang. De fietser en de voetganger zijn zwakkere verkeersdeelnemers. Komt een zwakkere verkeersdeelnemer in botsing met een motorvoertuig, dan is de bestuurder van het motorvoertuig altijd ten minste voor 50% aansprakelijk (artikel 185 WVW). In het geval van een kind is die aansprakelijkheid zelfs per definitie 100%, ook al is aan de bestuurder van het motorvoertuig op zichzelf geen verwijt te maken. We noemen dat in de juridische wereld een “risicoaansprakelijkheid”. De wetgever vindt dat de gemotoriseerde verkeersdeelnemer moet opletten en altijd extra voorzichtig moet zijn.  

Een wettelijk vermoeden geldt bijvoorbeeld ook voor de kop-staartbotsing, waarbij de bestuurder van de achterste auto als uitgangspunt aansprakelijk is. Deze automobilist wordt vermoed onvoldoende afstand te hebben gehouden en is aansprakelijk, tenzij deze automobilist het tegendeel kan bewijzen (artikel 19 RVV). Dat lukt de ‘achterste bestuurder’ vrijwel nooit.

Voorbeelden

De voorbeelden zijn legio en ook verkeersongelukken komen in uiteenlopende gedaanten, maar het zal meestal gaan om botsingen tussen verkeersdeelnemers; een botsing van motorvoertuigen onderling of met (of tussen) zwakkere verkeersdeelnemers. Dat is alleen anders bij “eenzijdige ongevallen”, waarbij slechts het eigen motorvoertuig betrokken is. Ook dan kan schade worden gevorderd, maar alleen voor zover een inzittendenverzekering is afgesloten.

Zaak “Onfortuinlijke afslag”

Om te laten zien hoe deze aansprakelijkheidskwesties uitwerken in de praktijk, nemen we je mee in een zaak die speelde voor de Rechtbank Gelderland. Op een namiddag reden een Jeep en motor achter elkaar op de Lunterseweg in Ede. Ter plaatse gold een maximumsnelheid van 80 km per uur, maar de automobilist reed met 50 km per uur aanzienlijk langzamer. De motorrijder besloot daarom tot een inhaalmanoeuvre, maar de beide verkeersdeelnemers kwamen in botsing toen de Jeep halverwege deze manoeuvre besloot om plots links af te slaan. 

De motorrijder leed ernstige schade, en wierp artikel 18 RVV aan de automobilist tegen. Daarin is bepaald dat inhalend verkeer voorrang heeft. Bovendien had de automobilist voor het afslaan kennelijk niet over zijn schouder gekeken. De automobilist werd veroordeeld tot vergoeding van ‘slechts’ 80% van de schade, omdat de motorrijder had kunnen vermoeden dat vaart werd geminderd om af te slaan.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Van Diepen Letselschade

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het letselschaderecht. Lees hieronder de blogs van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat is een verkeersongeval?

Wie kan ik verantwoordelijk houden?

Worden zwakke verkeersdeelnemer beschermd?

Wat geldt bij ongevallen tussen zwakke verkeersdeelnemers?

Wanneer kan ik bij het Waarborgfonds terecht?