Een arbeidsongeval kan grote gevolgen hebben, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Daarom is het belangrijk dat er een correcte en snelle melding van wordt gemaakt. In deze handleiding leest u alles wat u moet weten over het melden van een arbeidsongeval.

Arbeidsongeval Melden: Een Uitgebreide Handleiding

Een arbeidsongeval kan grote gevolgen hebben, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Daarom is het belangrijk dat er een correcte en snelle melding van wordt gemaakt. In deze handleiding leest u alles wat u moet weten over het melden van een arbeidsongeval.


Arbeidsongeval Melden: Een Uitgebreide Handleiding

Een arbeidsongeval kan grote gevolgen hebben, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Daarom is het belangrijk dat er een correcte en snelle melding van wordt gemaakt. In deze handleiding leest u alles wat u moet weten over het melden van een arbeidsongeval.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een arbeidsongeval?
 2. Waarom is melden belangrijk?
 3. Hoe een arbeidsongeval melden?
 4. De rol van de arbeidsinspectie
 5. Wat na de melding?
 6. Preventie: voorkom toekomstige arbeidsongevallen

1. Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat een werknemer overkomt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden en dat letsel of schade tot gevolg heeft. Dit kan zowel fysiek als mentaal letsel zijn.

2. Waarom is melden belangrijk?

Het melden van een arbeidsongeval heeft verschillende doelen:

 • Juridische bescherming: Zowel de werknemer als de werkgever zijn juridisch beschermd wanneer een ongeval correct wordt gemeld.
 • Compensatie: Een correcte melding is noodzakelijk voor eventuele compensatieclaims of verzekeringsuitkeringen.
 • Preventie: Door ongevallen te registreren en te analyseren kunnen toekomstige ongevallen worden voorkomen.

3. Hoe een arbeidsongeval melden?

Wanneer er zich een arbeidsongeval voordoet, volg dan deze stappen:

 1. Eerstehulpverlening: Zorg eerst voor de gewonde werknemer. Bij ernstige ongevallen, bel direct de hulpdiensten.
 2. Documenteer het ongeval: Maak foto's, verzamel getuigenverklaringen en beschrijf de omstandigheden van het ongeval zo gedetailleerd mogelijk.
 3. Informeer de directe leidinggevende: De leidinggevende dient op de hoogte te worden gebracht van het ongeval.
 4. Officiële melding: Afhankelijk van de ernst van het ongeval, moet het ongeval gemeld worden bij de bevoegde instanties, zoals de arbeidsinspectie.

4. De rol van de arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie onderzoekt arbeidsongevallen om de oorzaak vast te stellen en om herhaling in de toekomst te voorkomen. Zij hebben de bevoegdheid om een onderzoek in te stellen, getuigen te horen en indien nodig sancties op te leggen.

5. Wat na de melding?

Na de melding van een arbeidsongeval kunnen er verschillende stappen volgen:

 • Onderzoek: Er kan een intern of extern onderzoek plaatsvinden naar de oorzaken van het ongeval.
 • Compensatie: De betrokken werknemer kan recht hebben op een compensatie voor geleden schade of letsel.
 • Maatregelen: Op basis van het onderzoek kunnen er preventieve maatregelen worden genomen.

6. Preventie: voorkom toekomstige arbeidsongevallen

Het voorkomen van arbeidsongevallen is de beste strategie. Dit kan door:

 • Regelmatige veiligheidstrainingen voor medewerkers.
 • Het onderhouden en regelmatig controleren van machines en apparatuur.
 • Een open cultuur waarin medewerkers veiligheidszorgen kunnen delen.

In conclusie, een arbeidsongeval melden is van cruciaal belang voor de bescherming van zowel werknemers als werkgevers. Het zorgt voor juridische duidelijkheid, kan leiden tot compensatie en helpt bij het voorkomen van toekomstige ongevallen.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Veelgestelde vragen

No items found.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.