Met de afhandeling van een letselschadezaak is vaak een groot geldbedrag gemoeid. De schadevergoeding, bedoeld als compensatie voor alle schade vanaf het moment van het ongeval tot soms ver in de toekomst, wordt meestal in één keer aan het slachtoffer uitgekeerd.
20.2.23

Letselschade en belastingen

Duidelijke fiscale regels, maar toch regelmatig discussie

Met de afhandeling van een letselschadezaak is vaak een groot geldbedrag gemoeid. De schadevergoeding, bedoeld als compensatie voor alle schade vanaf het moment van het ongeval tot soms ver in de toekomst, wordt meestal in één keer aan het slachtoffer uitgekeerd. Een belangrijke vraag is hoe de Belastingdienst omgaat met deze schadevergoedingen. Wordt de schadevergoeding door de fiscus gezien als inkomen of vermogen? Is er een risico dat een deel van het geld moet worden afgedragen? En zo ja, hoe kan dat risico worden beperkt? Daarover gaat dit artikel.

Componenten schadevergoeding

Eerst is het van belang om vast te stellen dat een schadevergoeding in een letselschadezaak veelal uiteenvalt in een aantal schadeposten:

- kosten in verband met letsel en beperkingen: medische kosten en kosten voor verzorging, hulpmiddelen en voorzieningen;
- smartengeld: een vergoeding voor de emotionele schade;
- verlies van verdienvermogen: vergoeding van de inkomstenschade die door het ongeval is opgetreden.  

Niet in Box 1, maar in Box 3

Aangezien de eerste twee onderdelen van de schadevergoeding niets met het inkomen van doen hebben, hoeft daarover geen inkomstenbelasting (Box1) te worden betaald. Maar hoe zit het dan met het derde onderdeel? Het uitgangspunt in dat verband is op zichzelf simpel. Je hoeft ook daarover in beginsel geen inkomstenbelasting te betalen. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat een vergoeding inzake blijvend verlies van arbeidsvermogen belastingvrij is (HR 29 juni 1983). Dat is heldere taal. De schadevergoeding wordt niet belasting in Box 1.

Wel wordt jouw schadevergoeding als vermogen aangemerkt, waarover in Box 3 vermogensrendementsheffing moet worden betaald. De belasting die je over de schadevergoeding als "inkomsten uit vermogen" betaalt, wordt als het goed is als belastingschade meegenomen in de afwikkeling van je letselschadezaak, zodat dit niet ten koste gaat van de hoogte van de schadevergoeding. In sommige gevallen heeft de overheid uitzonderingen gemaakt, onder meer voor asbestslachtoffers en slachtoffers van rampen. Zij hoeven ook geen vermogensbelasting te betalen over hun schadevergoeding.

Alsnog discussie met de fiscus

Hoewel deze regels duidelijk lijken te zijn, verloopt de fiscale afhandeling van de letselschadezaak toch niet altijd zonder problemen. Het komt geregeld voor dat de belastinginspecteur de volledige schadevergoeding, of uitsluitend de 'derde component' van de schadevergoeding, toch aanmerkt als belastbaar inkomen in Box 1. Omdat je dan een deel van je schadevergoeding dan zou moeten afstaan, is het belangrijk om daar dan bezwaar tegen te maken.

Om dit soort problemen te voorkomen, wordt in de meeste letselschadezaken door de betalende verzekeraars een belastinggarantie afgegeven. Daarmee belooft de verzekeraar dat de hoogte van de schadevergoeding wordt gegarandeerd en eventuele geheven belasting (alsnog) voor rekening van de verzekeraar komt.

Advies

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat ook de fiscale behandeling van je schadevergoeding goed is geregeld. Maar met een gespecialiseerde letselschadeadvocaat aan je zijde, hoef je er niet wakker van te liggen. Wil je meer weten, of zoek je hulp bij het verhalen van jouw schade? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Heb ik (met letsel) altijd recht op smartengeld?

Wie kan ik aansprakelijk houden?

Wie is aansprakelijk voor wilde dieren?

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.