‍Slachtoffers die bij een ongeval letselschade oplopen, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, krijgen vaak te maken met forse financiële schadeposten.
27.12.22

Verlies van arbeidsvermogen

Wat als de inkomsten teruglopen als gevolg van een ongeval?

Slachtoffers die bij een ongeval letselschade oplopen, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, krijgen vaak te maken met forse financiële schadeposten. Het gaat om de directe gevolgen die de klachten en beperkingen hebben op de portemonnee van het slachtoffer. De grootste schadepost is meestal het verlies van arbeidsvermogen. Hieronder verstaan we de derving van inkomsten uit arbeid als gevolg van het ongeval. De correcte vaststelling van deze schadepost is in veel gevallen complex. Bovendien is het van belang om ervoor te zorgen dat ook echt alle schade wordt meegenomen in de berekening.

Wat is verlies van arbeidsvermogen?

Schade als gevolg van verlies van arbeidsvermogen, ook wel verlies van verdienvermogen genoemd, treedt op als het slachtoffer tijdelijk of blijvend en geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt door het ongeval. Hierdoor loopt het slachtoffer direct na het ongeval of na verloop van tijd inkomsten mis. De schade als gevolg van verlies van arbeidsvermogen kan behoorlijk oplopen. Meestal is het zelfs de grootste schadepost in een letselschadezaak. Als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeval, dan zal ook deze schade door de aansprakelijke partij vergoed moeten worden.

De vaststelling van verlies aan arbeidsvermogen

De hoogte van het verlies van arbeidsvermogen wordt vastgesteld door te kijken naar de hypothetische situatie zonder ongeval. Wat zou het slachtoffer nu en in de toekomst hebben verdiend als het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden? Daarbij houden we rekening met allerhande aspecten zoals opleiding, loopbaanontwikkeling, ambities en talenten van het slachtoffer en de beschikbare kansen op de arbeidsmarkt. Door het hypothetische verdienvermogen te vergelijken met de werkelijke inkomensontwikkeling van het slachtoffer, stellen we de schade vast.

De correcte vaststelling van de schadepost verlies van arbeidsvermogen is vakmanschap. Dat geldt bovenal voor de complexere zaken, zoals die van flexwerkers en zelfstandig ondernemers. Je hebt dan als slachtoffer veel te winnen bij een belangenbehartiger die het letselschadevak verstaat.

Meer dan alleen verlies van inkomsten

Als een slachtoffer door het ongeval arbeidsongeschikt raakt en minder of helemaal niet meer kan werken, dan komt er minder salaris binnen. Een verdere terugval in inkomen treedt doorgaans op na een periode van twee jaar na het ongeval, wanneer na de ziektewetperiode de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden en er een uitkering wordt aangevraagd.

Maar let op: het verlies van arbeidsvermogen beperkt zich niet alleen tot het misgelopen salaris. Ook houden we rekening met inkomensafhankelijke randvoorwaarden, zoals een auto van de zaak, eventuele (automatische) salarisverhogingen, aftrekposten van de hypotheek, bijdrage aan de ziektekostenverzekering en (vergoeding van) de kosten van kinderopvang. Ook die aspecten hebben invloed op de inkomenssituatie van het slachtoffer en de hoogte van de financiële schade na het ongeval.

Denk ook aan de pensioenschade

Als er sprake is van langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid is er bovenop het verlies van arbeidsvermogen ook sprake van pensioenschade. De verminderde inkomsten zijn immers ook van invloed op de pensioenopbouw en de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Ook deze schade berekenen we zorgvuldig en claimen we bij de aansprakelijke partij.

Schakel een gespecialiseerde advocaat in

Een zorgvuldige vaststelling van deschadeposten, waaronder het verlies van arbeidsvermogen, is voor het slachtoffer van groot belang. Het gaat immers vaak om veel geld dat het slachtoffer nodig heeft om financiële problemen op de langere termijn te voorkomen.

Door de hulp in te schakelen van een in het letselschaderecht gespecialiseerde advocaat, kan het slachtoffer er gerust op zijn dat de schade correct wordt vastgesteld. Wilt je meer informatie? Neem gerust contact met ons ons. Bij onze advocaten zijn complexe letselschadedossiers in goede handen.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.