‍Ben je het slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf en heb je daardoor lichamelijk letsel opgelopen? Wij leggen je graag uit hoe je aanspraak kunt maken op een schadevergoeding.
22.5.23

Slachtoffer van een geweldsmisdrijf?

Zo kan je jouw schade verhalen

Ben je het slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf en heb je daardoor lichamelijk letsel opgelopen? Wij leggen je graag uit hoe je aanspraak kunt maken op een schadevergoeding. Als slachtoffer van een misdrijf kan je schadevergoeding eisen van de dader in een strafrechtelijke of civielezaak. Daarnaast zijn er ook nog andere manieren om te worden gecompenseerd. We leggen je uit hoe dat werkt.

Als je letselschade lijdt door een geweldsmisdrijf, dan zal je aangifte (moeten) doen bij de politie. Als er voldoende bewijs is dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden, dan wordt jouw aangifte doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Als de verdachte wordt aangeklaagd, dan moet de verdachte voor de officier van justitie of de rechter verschijnen voor een veroordeling en mogelijke vaststelling van de schadevergoeding. Althans, voor zover ook ook het Openbaar Ministerie jouw zaak voldoende 'gewicht' heeft vinden. Dat heet het opportuniteitsbeginsel.

Schade

Onder de te vorderen schade valt alle materiële schade die je lijdt, zoals de medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering en misgelopen inkomsten omdat je (tijdelijk) niet kunt werken. Alle schade die het gevolg is van het misdrijf komt voor vergoeding in aanmerking. Dat is het uitgangspunt. Dat geldt ook voor jouw zogenoemde immateriële schade. Je hebt ook recht op een financiële vergoeding voor het verdriet, de pijn en het verlies dat het gevolg is van de misdaad die jou is overkomen. Deze schadepost noemen we ook wel smartengeld.

Bewijsmateriaal

De ernst van jouw lichamelijke en emotionele schade kan mogelijk worden onderbouwd aan de hand van medische informatie. Daarnaast is het goed om bewijs te verzamelen van alle kosten die je hebt moeten maken in verband met jouw letsel, zoals bonnetjes en nota’s. Dat lijkt een flinke papierwinkel, en helaas is dat soms ook zo. Echter een rechter kan alleen een schadevergoeding toewijzen als die schade ook voldoende aannemelijk is gemaakt.

Verhaal in een strafzaak

Wil je jouw schade verhalen? Dan kan dat op verschillende manieren. Zo kan je in sommige gevallen terecht bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Komt er een strafzaak? Je kan er dan voor kiezen om jouw schade voor de strafrechter te brengen en te verzoeken dat de verdachte wordt veroordeeld tot het betalen van de schadevergoeding. Als de zogenoemde schadevergoedingsmaatregelen wordt opgelegd, dan vordert het Centraal Justitieel Incasso Instituut (CJIB) het bedrag bij de dader op. Als het CJIB acht maanden na de rechterlijke uitspraak niet het volledige bedrag bij de dader kan incasseren, dan maakt het CJIB het resterende bedrag aan jou over. Op deze manier kan je ook ingeval van een 'kale kip' als dader, toch jouw schade verhalen.

Verhaal in een civiele zaak

Het komt helaas geregeld voor dat de strafrechter besluit om een vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer niet in behandeling te nemen, bijvoorbeeld omdat deze te complex is voor de behandeling in het strafproces. Dan bestaat nog steeds de mogelijkheid om de dader aansprakelijkheid te stellen en de schade te vorderen in een civiele procedure. De voormelde schadevergoedingsmaatregelen kan de civiele rechter helaas niet opleggen. In situaties van geweldsmisdrijven verdient de route via de strafrechter doorgaans dan ook de voorkeur.

Hulp van een advocaat

Bij het vorderen van letselschade is het verstandig om een gespecialiseerde​​advocaat in de arm te nemen. Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen, om de kwestie en jouw schade te bespreken.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.