Vrijwel dagelijks lezen we in de media over ongevallen op de werkvloer. In 2021 werden 3.482 arbeidsongevallen gemeld bij de Arbeidsinspectie, waarbij 62 mensen overleden. Sectoren waarin relatief veel ongevallen plaatsvinden zijn de bouw, industrie en de landbouw.
6.3.23

Letselschade in werktijd

En de bewijspositie van de werkgever

Vrijwel dagelijks lezen we in de media over ongevallen op de werkvloer. In 2021 werden 3.482 arbeidsongevallen gemeld bij de Arbeidsinspectie, waarbij 62 mensen  overleden. Sectoren waarin relatief veel ongevallen plaatsvinden zijn de bouw, industrie en de landbouw. Wanneer een werknemer bij een arbeidsongeval letsel oploopt, speelt de vraag of de werkgever aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen. Als dat het geval is, zal de (verzekeraar van de) werkgever de schade van de werknemer moeten vergoeden.

Zorgplicht

Iedere werkgever heeft een wettelijke zorgplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de eigen medewerkers. Dat is geregeld in artikel 7:658 BW. De zorgplicht van de werkgever reikt ver. Werkgevers zullen zich voortdurend moeten inspannen om het veiligheidsbeleid uit te voeren en te handhaven. Omdat in het algemeen geldt dat mensen lakser worden naarmate de tijd verstrijkt, zal er actief op toegezien moeten worden dat de afspraken omtrent veiligheid en preventie worden nageleefd. De bedoelde zorgplicht van de werkgever is ook van toepassing op personen met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, zoals uitzendkrachten of zzp’ers, wanneer zij voor hun veiligheid op dezelfde manier van de werkgeverafhankelijk zijn als 'gewone' werknemers.

Meldingsplicht

De werkgever is verplicht om een arbeidsongeval direct te melden bij de Arbeidsinspectie wanneer er sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop. Niet alleen ongevallen van eigen werknemers moeten worden gemeld, de werkgever is evenzogoed verplicht om ongevallen te melden van ingehuurde krachten, zoals uitzendkrachten en zzp’ers. Ook wat dat betreft worden ingeleende krachten hetzelfde behandeld als een gewone werknemer.

Werkgever aansprakelijk, tenzij…

Als een werknemer gewond is geraakt tijdens het werk, dan ligt de (bewijsrechtelijke) bal bij de werkgever. De werkgever is al snel de pineut, met nog slechts drie mogelijkheden om alsnog aan de aansprakelijkheid te ontkomen. De werkgever kan zich dan op het standpunt stellen:

- aan de zorgplicht te hebben voldaan, stellende dat de werkgever in redelijkheid alles heeft gedaan om het ongeval te voorkomen;
- weliswaar niet aan de zorgplicht te hebben voldaan, echter ook zonder alle veiligheidsmaatregelen zou het ongeval zich hebben voorgedaan;
- de werknemer heeft opzettelijk of bewust roekeloos gehandeld.

Deskundige hulp

Het is verstandig om bij het verhalen van jouw schadevergoeding deskundige juridische hulp in te schakelen, bij voorkeur van een ervaren letselschadeadvocaat. Onze advocaten staan je graag bij. "Geen zorgen. Dat doen wij wel."

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.