Veruit de meeste letselschaderegelingen worden ‘buitengerechtelijk’ afgewikkeld. Maar op de website rechtspraak.nl worden jaarlijks toch nog honderden rechterlijke uitspraken over letselschade gepubliceerd.
21.11.22

Geschilbeslechting in letselschadezaken

Een inventarisatie van de (gerechtelijke) procedures

Veruit de meeste letselschaderegelingen worden ‘buitengerechtelijk’ afgewikkeld. Maar op de website rechtspraak.nl worden jaarlijks toch nog honderden rechterlijke uitspraken over letselschade gepubliceerd. Een schaderegeling kan immers stroef verlopen of in een patstelling belanden. Op een bepaald moment zullen partijen moeten beslissen over de te nemen vervolgstappen en de haalbaarheid van een eventuele gerechtelijke procedure. Zo’n besluit wordt niet lichtzinnig genomen.

Als partijen een starre houding aannemen of het onderste uit de kan willen hebben, is een oplossing vaak ver te zoeken en lopen ze grote kans om in de rechtszaak te belanden. Ook bestaan er zaken waarin principiële juridisch-inhoudelijke vragen een rol spelen. Ook dan wordt er geprocedeerd, soms tot de Hoge Raad aan toe. En dan zijn er de geëscaleerde geschillen, waarbij er in de relatie tussen partijen zoveel is misgegaan, dat ze er buitengerechtelijk niet meer uit komen.

Soorten gerechtelijke procedures

Er zijn verschillende soorten procedures. Allereerst de reguliere uitgebreide bodemprocedure bij de rechtbank, waarin alles dat van belang is voor de zaak wordt behandeld. Het kort geding is een kortere procedure, waarbij er sprake is van een spoedeisend belang. En er zijn procedures die zien op (voorlopige) bewijslevering, zoals het deskundigenbericht en het getuigenverhoor. Ook is er de deelgeschilprocedure, een snelle, laagdrempelige procedure waarin een deelaspect wordt behandeld en waarmee een zaak kan worden vlot getrokken. Samen met zijn advocaat bepaalt de cliënt welke gerechtelijke route een verstandige en effectieve keuze is.

Alternatieve geschilbeslechting

Er zijn, naast de genoemde proceduremogelijkheden, nog meer manieren om conflicten op te lossen. Onder ‘alternatieve geschilbeslechting’ verstaan we onder meer een gang naar een geschillencommissie. Ook mediation wordt veelvuldig ingezet in letselschadezaken. Bij mediation gaan partijen onder leiding van een ervaren mediator met elkaar in gesprek over de zaak. Er is daarbij nadrukkelijk aandacht voor de immateriële behoeften van slachtoffers, zoals erkenning en genoegdoening. Doordat de benadeelde in de gelegenheid wordt gesteld om te vertellen over de gevolgen van het ongeval, heeft het traject vaak ook een therapeutisch effect.

Advies over de juiste strategie

Als een letselschaderegeling in een patstelling dreigt te belanden, dan is het belangrijk om daar in een zo vroeg mogelijk stadium op te anticiperen. De eerste stap moet zijn om met elkaar om tafel te gaan, want herstel van de relatie is vaak in eerste instantie voor beide partijen de beste oplossing. Als het echter niet lukt om nader tot elkaar te komen, dan volgt in samenspraak met een advocaat een oriëntatie op mogelijke vervolgstappen.

Voor het procederen naar een optimale uitkomst is het kiezen van de juiste route en strategie belangrijk. Daarvoor kan je bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten terecht. In een procesadvies worden alle mogelijkheden op een rij gezet, zodat de juiste keuze kan worden gemaakt in overleg met de cliënt.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.