‍Wanneer je letselschade oploopt, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, dan krijg je te maken met verschillende vormen van schade.

De vergoeding van zorgschade

Kosten van zorg, voorzieningen en hulpmiddelen

Wanneer je letselschade oploopt, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, dan krijg je te maken met verschillende vormen van schade. Eén van de schadevormen die dan aan de orde kunnen komen is de "zorgschade". Zorgschade bestaat in de kern uit alle kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding die het slachtoffer van een ongeval noodgedwongen moet maken. Ook de zorgschade dient vergoed te worden door de veroorzaker van het ongeval, want ook die zorgkosten kwalificeren als schade.

Wat is zorgschade?

Bij het vaststellen van (de omvang van) de zorgschade onderscheiden we de volgende vormen van zorg en hulp:

  • verpleging en verzorging
  • hulp in de huishouding
  • overige noodzakelijke hulp, zoals tuin- en dierverzorging
  • overige zorg, zoals mantelzorg

Handreiking Zorgschade

De Letselschade Raad heeft een Handreiking Zorgschade bij letselschade opgesteld, waarin staat dat het slachtoffer recht heeft op een vergoeding voor de noodzakelijke zorg die nodig is. De handreiking biedt aanknopingspunten voor het vaststellen van de zorgbehoefte en de hoogte van precieze de zorgkosten. Dit hulpmiddel van De Letselschade Raad is opgesteld om de positie van letselschadeslachtoffers te verbeteren, en dat werkt in de praktijk best goed.

Van kastje naar de muur

Voor veel soorten van zorg en voorzieningen bestaan publiekrechtelijke regelingen, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (ZvW) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Omdat de publiekrechtelijke en civielrechtelijke aanspraken kunnen overlappen, kan het voorkomen dat slachtoffers ‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd. Voor een vervoersvoorziening verwijst de verzekeraar van de veroorzaker het slachtoffers (bijvoorbeeld) naar de gemeente, en de gemeente wijst op haar beurt naar de verzekeraar. Wanneer zo’n situatie optreedt, kan jouw advocaat partijen tot de orde roepen en hen wijzen op jouw rechten. De instantie waar u een aanvraag indient moet deze in behandeling nemen, en jouw belang dient centraal te staan.

Advies

Heb je letselschade opgelopen en wil je jouw zaak voor advies aan ons voorleggen? Of wil je misschien meer informatie over zorgschade of een andere schadecomponent? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Heb ik ook recht op smartengeld zonder letsel?

Hoe herken ik een ‘slechte’ belangenbehartiger?

Hoe kan rechtsbijstand in letselschadezaken “gratis” zijn?

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk?

Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.