Als u wel eens gehoord heeft van de term "onrechtmatige daad", dan weet u waarschijnlijk dat het gaat om een juridisch concept dat te maken heeft met schade, aansprakelijkheid en de wet. Maar wat betekent het nu precies, en wat voor gevolgen kan het hebben voor u als individu of bedrijf? In dit artikel leggen we uit wat onrechtmatige daad inhoudt, hoe het werkt en wat u kunt doen om uzelf ertegen te beschermen.

Onrechtmatige daad

Als u wel eens gehoord heeft van de term "onrechtmatige daad", dan weet u waarschijnlijk dat het gaat om een juridisch concept dat te maken heeft met schade, aansprakelijkheid en de wet. Maar wat betekent het nu precies, en wat voor gevolgen kan het hebben voor u als individu of bedrijf? In dit artikel leggen we uit wat onrechtmatige daad inhoudt, hoe het werkt en wat u kunt doen om uzelf ertegen te beschermen.

Als u wel eens gehoord heeft van de term "onrechtmatige daad", dan weet u waarschijnlijk dat het gaat om een juridisch concept dat te maken heeft met schade, aansprakelijkheid en de wet. Maar wat betekent het nu precies, en wat voor gevolgen kan het hebben voor u als individu of bedrijf? In dit artikel leggen we uit wat onrechtmatige daad inhoudt, hoe het werkt en wat u kunt doen om uzelf ertegen te beschermen.

Wat is onrechtmatige daad?

Om te begrijpen wat onrechtmatige daad betekent, moeten we eerst kijken naar wat we bedoelen met "rechtmatigheid". Als we zeggen dat iets rechtmatig is, bedoelen we dat het in overeenstemming is met de wet of de algemeen aanvaarde normen en waarden. Het tegenovergestelde van rechtmatigheid is dus onrechtmatigheid - oftewel iets dat niet in overeenstemming is met de wet of de normen en waarden.

Een onrechtmatige daad is dan ook een handeling (of het nalaten daarvan) die in strijd is met de rechten van anderen en/of de wet. Voorbeelden van onrechtmatige daden zijn bijvoorbeeld het toebrengen van schade aan andermans eigendom, het veroorzaken van letsel door een verkeersongeval of het verspreiden van leugens die iemands goede naam aantasten.

Hoe werkt onrechtmatige daad?

Wanneer iemand een onrechtmatige daad pleegt, dan kan hij of zij daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dit betekent dat de persoon die schade heeft geleden als gevolg van de onrechtmatige daad, de dader kan aanklagen en een schadevergoeding kan eisen.

Om te bepalen of er sprake is van een onrechtmatige daad, wordt er gekeken naar een aantal factoren. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van schade (materieel of immaterieel), moet er causaal verband zijn tussen de onrechtmatige daad en de schade en moet de dader schuld hebben aan de daad. Ook speelt de vraag of de dader had kunnen voorzien dat zijn gedrag schade zou opleveren, een belangrijke rol.

Hoe kunt u zich beschermen tegen onrechtmatige daden?

Als individu of bedrijf kunt u zich op verschillende manieren proberen te beschermen tegen onrechtmatige daden. Een belangrijke manier om uzelf te beschermen is door aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten. Hiermee bent u verzekerd voor eventuele schadeclaims die voortkomen uit onrechtmatige daden die u (of uw werknemers) begaan.

Maar het is natuurlijk het beste om zelf zoveel mogelijk te voorkomen dat u in de positie komt om een onrechtmatige daad te begaan. Een goede manier om dit te doen is door uw gedrag af te stemmen op de normen en waarden van de maatschappij en de wet- en regelgeving goed na te leven. Daarnaast is het belangrijk om zaken goed te verzekeren en, waar nodig, juridische bijstand in te schakelen.

Conclusie

Onrechtmatige daad is een juridisch concept dat te maken heeft met schade, aansprakelijkheid en de wet. Een onrechtmatige daad is een handeling die in strijd is met de rechten van anderen en/of de wet. Om aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor een onrechtmatige daad moet er sprake zijn van schade, causaal verband, schuld en voorzienbaarheid. U kunt zich beschermen tegen onrechtmatige daden door aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten, uw gedrag af te stemmen op de normen en waarden van de maatschappij en de wet- en regelgeving na te leven.

FAQ's

Wat is het verschil tussen een strafbaar feit en een onrechtmatige daad?

Een strafbaar feit is een misdrijf dat volgens de wet verboden is en waarvoor een straf kan worden opgelegd (zoals een gevangenisstraf). Een onrechtmatige daad kan ook strafbaar zijn, maar het gaat hierbij vooral om de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade.

Kan ik als particulier ook aansprakelijk gesteld worden voor een onrechtmatige daad?

Ja, ook als particulier kunt u aangesproken worden op uw onrechtmatig handelen. Als u bijvoorbeeld per ongeluk de auto van uw buurman beschadigt, dan kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden en een schadevergoeding moeten betalen.

Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schade?

Materiële schade is schade die direct in geld uit te drukken is, zoals bijvoorbeeld de reparatiekosten van een auto na een aanrijding. Immateriële schade is schade die niet in geld uit te drukken is, zoals bijvoorbeeld het verdriet of de pijn die iemand heeft als gevolg van het verlies van een dierbare.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Veelgestelde vragen

Heb ik ook recht op smartengeld zonder letsel?

Is de (juridische) actualiteit belangrijk?

Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Wanneer is sprake van mishandeling?

Hoe herken ik een ‘slechte’ belangenbehartiger?

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.