Een bedrijfsongeval is een onvoorziene en ongewenste gebeurtenis die plaatsvindt tijdens de uitoefening van arbeid, wat kan leiden tot letsel of schade. Het correct melden van zo'n ongeval is van cruciaal belang voor zowel de werkgever als de werknemer. In deze gids behandelen we hoe een bedrijfsongeval gemeld moet worden en wat de gevolgen zijn van het niet (tijdig) melden.

Bedrijfsongeval Melden: Een Stap-Voor-Stap Gids

Een bedrijfsongeval is een onvoorziene en ongewenste gebeurtenis die plaatsvindt tijdens de uitoefening van arbeid, wat kan leiden tot letsel of schade. Het correct melden van zo'n ongeval is van cruciaal belang voor zowel de werkgever als de werknemer. In deze gids behandelen we hoe een bedrijfsongeval gemeld moet worden en wat de gevolgen zijn van het niet (tijdig) melden.

Bedrijfsongeval Melden: Een Stap-Voor-Stap Gids

Een bedrijfsongeval is een onvoorziene en ongewenste gebeurtenis die plaatsvindt tijdens de uitoefening van arbeid, wat kan leiden tot letsel of schade. Het correct melden van zo'n ongeval is van cruciaal belang voor zowel de werkgever als de werknemer. In deze gids behandelen we hoe een bedrijfsongeval gemeld moet worden en wat de gevolgen zijn van het niet (tijdig) melden.

Inhoudsopgave

 1. Waarom is het melden van een bedrijfsongeval zo belangrijk?
 2. Wanneer moet een bedrijfsongeval gemeld worden?
 3. Hoe meldt u een bedrijfsongeval?
 4. Gevolgen van het niet melden.
 5. Rechten en plichten na het melden.
 6. Conclusie.

1. Waarom is het melden van een bedrijfsongeval zo belangrijk?

Het melden van een bedrijfsongeval zorgt voor:

 • Veiligheid: Mogelijke risico's kunnen worden aangepakt.
 • Bescherming: Zowel werknemer als werkgever zijn beter beschermd.
 • Naleving: Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

2. Wanneer moet een bedrijfsongeval gemeld worden?

 • Bij ernstig letsel: Zoals botbreuken, amputaties of ziekenhuisopname.
 • Bij blijvende gezondheidsschade.
 • Als er een overlijden plaatsvindt als gevolg van het ongeval.

3. Hoe meldt u een bedrijfsongeval?

Stap 1: Directe hulp bieden.
Stap 2: Informeer de direct leidinggevende of de aangewezen persoon binnen het bedrijf.
Stap 3: Documenteer het ongeval: maak foto's, verzamel getuigenverklaringen en noteer details.
Stap 4: Vul het bedrijfsongevallenformulier in, indien aanwezig in uw organisatie.
Stap 5: Meld het ongeval bij de Arbeidsinspectie, indien het gaat om een ernstig ongeval.

4. Gevolgen van het niet melden

 • Boetes: De Arbeidsinspectie kan boetes opleggen voor het niet melden.
 • Juridische consequenties: Mogelijkheid van aansprakelijkheid of rechtszaken.
 • Reputatieschade: Voor bedrijven die nalatig zijn in hun verantwoordelijkheden.

5. Rechten en plichten na het melden

 • Recht op onderzoek: Elk gemeld ongeval moet onderzocht worden.
 • Plicht tot verbetering: Werkgevers moeten maatregelen treffen om herhaling te voorkomen.
 • Recht op informatie: Werknemers hebben recht op informatie over de resultaten van het onderzoek.

6. Conclusie

Het correct melden van een bedrijfsongeval is essentieel om veiligheid te waarborgen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen en alle betrokkenen te beschermen. Zowel werkgevers als werknemers hebben hierin een verantwoordelijkheid en dienen goed op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten.

Gerelateerde zoektermen: veiligheid op de werkvloer, arbeidsongeval, Arbeidsinspectie, bedrijfsaansprakelijkheid.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Veelgestelde vragen

No items found.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.