Wanneer je berokken raakt bij een ongeval en je loopt letsel op, dan krijg je bij de afwikkeling van jouw letselschadeclaim ook te maken met sociale zekerheidswetgeving. Het gaat dan om onderwerpen als vervoer, wonen, zorg, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Jouw advocaat loodst je door het complexe woud van de sociale zekerheid.
10.10.23

Letselschade en sociale zekerheid

Weten waar je recht op hebt

Wanneer je berokken raakt bij een ongeval en je loopt letsel op, dan krijg je bij de afwikkeling van jouw letselschadeclaim ook te maken met sociale zekerheidswetgeving. Het gaat dan om onderwerpen als vervoer, wonen, zorg, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Jouw advocaat loodst je door het complexe woud van de sociale zekerheid.

Letselschade en Sociale Zekerheid

Iedereen die vanwege een ongeval behoefte heeft aan (financiële) voorzieningen, krijgt te maken met het stelsel van sociale zekerheid. Dat het gaat om complexe materie, blijkt mede uit de grote hoeveelheid van verschillende regelingen en het feit dat de regelingen worden uitgevoerd door verschillende instanties, met ieder eigen voorwaarden, procedures en termijnen. Het is gemakkelijk verdwalen op het terrein van de sociale zekerheid, dus deskundige begeleiding is een absolute must. Met welke regelingen kan je zo mogelijk te maken krijgen? Dat zijn onder meer de volgende:

 •  Ziektewet (Zw)
 • Werkloosheidswet (Ww)
 • Wet Poortwachter (re-integratie)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia)
 • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
 • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Participatiewet (Pw)

Verzuim en arbeidsongeschiktheid

Werknemers hebben na uitval doorgaans recht op twee jaar volledige loondoorbetaling op grond van de Ziektewet in combinatie met de verzuimregeling in de CAO die van toepassing is. Daarna kan doorgaans aanspraak worden gemaakt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar er zijn uitzonderingen: bij ernstig letsel met blijvende beperkingen kan er vervroegd een beroep worden gedaan op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Ben je werkzaam op basis van een tijdelijk contract, ben je uitzend- of oproepkracht en kom je vanwege het ongeval zonder werk te zitten? Dan is het goed om na te gaan waar aanspraak op gemaakt kan worden als er sprake is van arbeidsongeschiktheid. De werkgeversaansprakelijkheid kan in sommige gevallen een rol spelen, maar ook de sociale zekerheidswetgeving.

Hulpmiddelen en voorzieningen

Bij ernstig letsel en blijvende beperkingen kan aanpassing van je woning nodig zijn. Of is verhuizing naar een toegelaten zorginstelling op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) wellicht een betere optie? Kan er aanspraak worden gemaakt op een Wmo-voorziening of de Zorgverzekeringswet? En is bekostiging vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk? Dit zijn zomaar enkele vragen die gedurende het traject adequaat beantwoord moeten worden, zodat je kunt rekenen op de beste zorg en hulp. Weten waar je recht op hebt is in Nederlands best lastig.

Meer informatie en advies

Al deze vragen kunnen vroeger of later een rol spelen in een letselschadedossier. De advocaten van Van Diepen Letselschade zijn erin gespecialiseerd om je hierbij te helpen. Wil je meer weten, of wil je jouw letselschadezaak aan ons voorleggen? Schroom niet om ons te benaderen!

Veelgestelde vragen

Gelden maxima voor schadeposten?

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Is mijn huidige belangenbehartiger goed?

Wanneer is het zinvol om over te stappen?

Heb ik ook recht op smartengeld zonder letsel?

Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.