Ieder jaar vinden er in Nederland zo’n vierduizend ernstige arbeidsongevallen plaats, waarbij iemand tijdens de uitoefening van zijn of haar werk letsel oploopt of komt te overlijden.
9.1.23

De nieuwe Regeling TSB

Deze nieuwe regeling biedt een eenmalige vergoeding voor slachtoffers van beroepsziekten

Ieder jaar vinden er in Nederland zo’n vierduizend ernstige arbeidsongevallen plaats, waarbij iemand tijdens de uitoefening van zijn of haar werk letsel oploopt of komt te overlijden. Daarnaast worden er jaarlijks zo’n vierduizend gevallen van beroepsziekte geregistreerd. Van een beroepsziekte is sprake bij ziekte en arbeidsongeschiktheid die in overwegende mate het gevolg is van arbeid of arbeidsomstandigheden. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten signaleert en registreert beroepsziekten via een nationaal meldings- en registratiesysteem. Beroepsziekten zijn in de praktijk veelal het gevolg van werken met Chroom6 verf, werken met pesticiden, werken met asbest (waaronder asbestose of mesothelioom) of het werken met coronapatiënten. In de praktijk zien we ook veel de 'schildersziekte' als gevolg van het werken met chemische oplosmiddelen.

Aansprakelijkheid werkgevers

Werkgevers hebben een zorgplicht ten opzichte van hun werknemers. Bij arbeidsongevallen is het allereerst de vraag of die zorgplicht is geschonden, waarmee de aansprakelijkheid van de werkgever voor het ongeval komt vast te staan. Vervolgens komt het causaal verband tussen het letsel van de werknemer en het ongeval aan de orde. In gevallen waarbij bijvoorbeeld een bouwvakker van een stijger valt en botbreuken oploopt, is de causaliteit doorgaans geen complex vraagstuk. Maar ter zake van beroepsziektezaken kunnen zowel de vaststelling van de aansprakelijkheid als de causaliteitsvraag lastige barrières zijn. Vaak is de gezondheidsschade van het werken met gevaarlijke stoffen - zoals asbest ofchroom-6 - geleidelijk ontstaan en openbaarden de eerste klachten zich pas jaren later. Veel beroepsziektezaken hebben te meer een historische context, omdat de zaak beoordeeld moet worden naar de regelgeving omtrent de arbeidsomstandigheden en veiligheidsvoorschriften van destijds.

Regeling "Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten" (TSB)

Om slachtoffers van beroepsziekten (financieel) tegemoet te komen, is de wetgever tot een nieuwe regeling gekomen. Deze regeling geldt per 1 januari 2023 en is dus 'vers van de pers'. Werkenden die ziek zijn geworden doordat ze tijdens het werk in aanraking kwamen met asbest, allergenen of vluchtige oplosmiddelen kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming op grond van de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De hoogte van deze tegemoetkoming is voor dit jaar vastgesteld op €22.839,00. De regeling is bedoeld voor werkenden met de volgende (beroeps)ziekten:

•        Longkanker door asbest

•        Allergisch beroepsastma

•        ‘Schildersziekte’ (OPS/CTE)

Ook als de werkende de tegemoetkoming heeft ontvangen blijft de werkgever of opdrachtgever verplicht om de volledige schadevergoeding te betalen. Krijgt de werkende later alsnog een bedrag van de werkgever of opdrachtgever, dan is hij verplicht de TSB-tegemoetkoming (geheel of gedeeltelijk) terug te betalen. Naar verwachting zal de lijst met beroepsziekten in de toekomst verder worden uitgebreid, onder meer met longkanker veroorzaakt door lasrook, dieselrook, metaalstof (zoals chroom-6) en silica, en blaaskanker, leukemie of andere bloedkankers, die veroorzaakt zijn door oplosmiddelen. De door de overheid aangestelde Adviescommissie Lijst Beroepsziekten heeft daarover al positief geadviseerd.

Hulp van een gespecialiseerde advocaat

De eenmalige en beperkte compensatie vergoedt helaas lang niet alle schade, maar is toch een welkome tegemoetkoming voor het slachtoffer. Het is altijd verstandig om advies in te winnen van onze letselschadeadvocaten om je nader te laten informeren.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.