Als werknemer heb je het recht om te werken in een veilige omgeving. Jouw werkgever is namelijk verantwoordelijk voor jouw gezondheid en welzijn op de werkvloer. Dit wordt ook wel de zorgplicht van de werkgever genoemd. In dit artikel gaan we dieper in op deze wettelijke plicht en vertellen we je wat Van Diepen Letselschade voor jou kan betekenen als het misgaat.

Zorgplicht werkgever

Als werknemer heb je het recht om te werken in een veilige omgeving. Jouw werkgever is namelijk verantwoordelijk voor jouw gezondheid en welzijn op de werkvloer. Dit wordt ook wel de zorgplicht van de werkgever genoemd. In dit artikel gaan we dieper in op deze wettelijke plicht en vertellen we je wat Van Diepen Letselschade voor jou kan betekenen als het misgaat.

Zorgplicht werkgever: wat jij moet weten

Als werknemer heb je het recht om te werken in een veilige omgeving. Jouw werkgever is namelijk verantwoordelijk voor jouw gezondheid en welzijn op de werkvloer. Dit wordt ook wel de zorgplicht van de werkgever genoemd. In dit artikel gaan we dieper in op deze wettelijke plicht en vertellen we je wat Van Diepen Letselschade voor jou kan betekenen als het misgaat.

Wat houdt de zorgplicht van de werkgever precies in?

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat hij alles moet doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om arbeidsongevallen en beroepsziektes te voorkomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat:

  1. De werkgever ervoor moet zorgen dat werknemers goed zijn geïnstrueerd over veiligheidsrisico’s en hoe zij deze kunnen voorkomen.
  2. De werkgever verplicht is om beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen én te onderhouden. Denk hierbij aan veiligheidshelmen, gehoorbescherming, adembescherming, etc.
  3. Dat er goede en bruikbare veiligheidsinstructies en -voorschriften moeten zijn.
  4. Het bedrijf regelmatig wordt gecontroleerd op eventuele risico’s.

De werkgever heeft hierbij ook een bepaalde mate van zelfstandigheid. Dit wil zeggen dat er redelijkerwijs geen verdere eisen aan de werkgever gesteld mogen worden dan dat hij (evenredig) kan voldoen.

Waarom is de zorgplicht van de werkgever zo belangrijk?

De zorgplicht van de werkgever is erop gericht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden, zodat werknemers zo min mogelijk risico lopen op ernstige ongelukken of ziektes als gevolg van hun werkzaamheden. Een werkgever die zich niet houdt aan zijn zorgplicht, kan dan ook flink beboet worden.

Maar een nog belangrijkere reden is natuurlijk dat werknemers onder alle omstandigheden recht hebben op een veilige werkplek. Als werknemer wil je immers gewoon je werk doen en daarbij niet permanent risico lopen op letsel of gezondheidsschade.

Wanneer is er sprake van een schending van de zorgplicht van de werkgever?

Er is sprake van een schending van de zorgplicht van de werkgever wanneer deze niet genoeg maatregelen neemt om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers te waarborgen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  1. Het niet geven van veiligheidsinstructies of het niet aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  2. Onduidelijke veiligheidsvoorschriften.
  3. Vervallen materiaal of machines niet vervangen.
  4. Het negeren van verzoeken van werknemers om verbeteringen.

Wat kan Van Diepen Letselschade voor jou betekenen?

Het kan voorkomen dat trotz alle maatregelen een ongeluk of beroepsziekte optreedt. Als werknemer heb je in dit soort gevallen recht op schadevergoeding van de werkgever. Van Diepen Letselschade heeft veel kennis en ervaring op het gebied van arbeidsongevallen en beroepsziekten en kan je helpen om de maximale schadevergoeding te claimen waar je recht op hebt.

Veelgestelde vragen

1. Wat is een beroepsziekte precies?

Een beroepsziekte is een ziekte die het gevolg is van blootstelling aan risicofactoren tijdens werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gehoorschade als gevolg van langdurige blootstelling aan harde geluiden of rugklachten door het tillen van te zware objecten.

2. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen voor een ongeluk tijdens werktijd?

Ja, als je een ongeluk overkomt tijdens werktijd ben je vrijwel altijd verzekerd via de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Hiermee kun je eventuele schade (lichamelijk of materieel) vergoed krijgen.

3. Moet ik mijn werkgever zelf aansprakelijk stellen bij een ongeluk of beroepsziekte?

Nee, dit hoeft niet. Je kunt hiervoor een letselschade advocaat inschakelen die je hierbij helpt. Een goede advocaat neemt al het werk uit handen en zorgt ervoor dat jij krijgt waar je recht op hebt. Van Diepen Letselschade kan je hierbij helpen.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Veelgestelde vragen

Heb ik (met letsel) altijd recht op smartengeld?

Wat zijn voorbeelden van letsel door dieren?

Wie kan ik aansprakelijk houden?

Heb ik ook recht op smartengeld zonder letsel?

Wat is een medisch haalbaarheidsonderzoek?

Hoe herken ik een ‘slechte’ belangenbehartiger?

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.