Als werkgever bent u verplicht om de veiligheid en gezondheid van uw werknemers te waarborgen. Helaas komt het nog steeds regelmatig voor dat er ongelukken gebeuren op de werkvloer. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel bij de werknemer, maar ook tot financiële schade voor uw bedrijf. In deze blog gaan we dieper in op het onderwerp bedrijfsongevallen en wat u als werkgever moet weten.

Bedrijfsongeval

Als werkgever bent u verplicht om de veiligheid en gezondheid van uw werknemers te waarborgen. Helaas komt het nog steeds regelmatig voor dat er ongelukken gebeuren op de werkvloer. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel bij de werknemer, maar ook tot financiële schade voor uw bedrijf. In deze blog gaan we dieper in op het onderwerp bedrijfsongevallen en wat u als werkgever moet weten.

Als werkgever bent u verplicht om de veiligheid en gezondheid van uw werknemers te waarborgen. Helaas komt het nog steeds regelmatig voor dat er ongelukken gebeuren op de werkvloer. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel bij de werknemer, maar ook tot financiële schade voor uw bedrijf. In deze blog gaan we dieper in op het onderwerp bedrijfsongevallen en wat u als werkgever moet weten.

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens werktijd of op de werkvloer. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een valpartij, snijwond of brand. Het kan echter ook gaan om psychisch letsel, zoals een burn-out door een te hoge werkdruk.

Wat zijn de gevolgen van een bedrijfsongeval?

Wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval heeft dit vaak verschillende gevolgen. Ten eerste natuurlijk voor de werknemer die betrokken was bij het ongeval. Die kan hierdoor tijdelijk of zelfs permanent arbeidsongeschikt raken, met alle financiële en emotionele gevolgen van dien. Daarnaast kunnen ook andere werknemers geschokt zijn door het incident. Als werkgever heeft een bedrijfsongeval ook gevolgen voor u. Zo kan het leiden tot extra kosten, bijvoorbeeld in de vorm van juridische procedures of hogere verzekeringspremies.

Wat zijn uw verplichtingen bij een bedrijfsongeval?

Als werkgever bent u verplicht om maatregelen te nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld moet zorgen voor goede werkinstructies, veilige materialen en een veilige werkplek. Als er toch een bedrijfsongeval plaatsvindt, bent u verplicht dit te melden bij de arbeidsinspectie en dient u een onderzoek te doen naar het ongeval. Ook moet u de betrokken werknemer(s) en eventueel de vakbond en/of andere betrokken instanties op de hoogte stellen.

Voorkom bedrijfsongevallen

Het is belangrijk om als werkgever te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers. Dit kunt u doen door heldere werkinstructies te geven, regelmatig veiligheidsinstructies te herhalen en periodiek controles uit te voeren op materiaal en apparatuur. Daarnaast is het goed om aandacht te besteden aan het voorkomen van psychische overbelasting, bijvoorbeeld door werkdruk te verminderen en medewerkers voldoende rust te geven.

Tips voor veilig werken:

 • Zorg voor goede werkinstructies
 • Periodiek controles uitvoeren op materiaal en apparatuur
 • Herhaal regelmatig veiligheidsinstructies
 • Verminder werkdruk en geef medewerkers voldoende rust

Conclusie

Bedrijfsongevallen kunnen grote impact hebben op zowel de werknemers als werkgever. Het is dan ook belangrijk om te zorgen voor een veilige werkomgeving en maatregelen te nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Als er toch een bedrijfsongeval plaatsvindt, zijn er verplichtingen waaraan u als werkgever moet voldoen.

FAQ's

 1. Is elke bedrijfsongeval meldingsplichtig?
  > Ja, bij wet is vastgesteld dat elk bedrijfsongeval dat leidt tot ziekenhuisopname of overlijden gemeld moet worden bij de arbeidsinspectie.
 2. Wat zijn mogelijke juridische gevolgen van een bedrijfsongeval?
  > De betrokken medewerker kan een schadevergoeding eisen van het bedrijf. Daarnaast kan de werkgever strafrechtelijk vervolgd worden.
 3. Wie doet het onderzoek naar een bedrijfsongeval?
  > Het bedrijf zelf is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar het bedrijfsongeval. Hierbij kan externe hulp ingeschakeld worden, zoals een arbodienst.

Weten wat jouw kansen zijn?

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Veelgestelde vragen

Gelden maxima voor schadeposten?

Wie kan ik aansprakelijk houden?

Wat is een beroepsziekte?

Wat is “schade”?

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.