‍Als je letselschade hebt opgelopen bij een ongeval, dan krijg je te maken met tal van partijen die tezamen de letselschadebranche vormen.
27.3.23

Betrokkenen bij letselschade

Meer partijen dan je misschien zou denken

Als je letselschade hebt opgelopen bij een ongeval, dan krijg je te maken met tal van partijen die tezamen de letselschadebranche vormen. De bij de letselschadepraktijk betrokken partijen, zoals verzekeraars, belangenbehartigers en herstelgerichte dienstverleners, zijn verenigd in de Letselschade Raad; de brancheorganisatie in de letselschadepraktijk. Daaraan neemt ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid deel. In dit artikel lopen we de belangrijkste betrokkenen in de letselschadepraktijk langs.

Verzekeraars

Verzekeraars spelen een belangrijke rol bij de afwikkeling van letselschade. Immers, veelal is de veroorzaker verzekerd. Er kunnen diverse soorten verzekeringen aan de orde zijn, zoals een motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering), een ongevallenverzekering (SVI/OVI) of een aansprakelijkheidsverzekering (AVP/AVB/BAV). Verzekeraars moeten de schade doorgaans vergoeden, op grond van de wettelijke aansprakelijkheid of de geldende polisvoorwaarden. Alle schadeverzekeraars hebben eigen afdelingen waar de letselschadedossiers worden behandeld. Alle in Nederland actieve verzekeraars zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Bij "Het Verbond" is een kennisafdeling aanwezig die zich specifiek op de letselschaderegeling richt, namelijk het "Platform Personenschade".

Belangenbehartigers

Behalve voor wat betreft de betaling, zijn verzekeraars ook veelal betrokken omdat het slachtoffer een rechtsbijstandsverzekering heeft. In dat geval is de dynamiek een andere, in die zin dat de verzekeraar dan heeft te gelden als de belangenbehartiger van het slachtoffer. De verzekeraar staat dan dus aan de 'andere kant'. Naast de   rechtsbijstandsverzekeraars zijn nog twee soorten belangenbehartigers te onderscheiden, namelijk de advocatuur en de 'expertisebranche'.

Er zijn in Nederland zo’n driehonderd advocaten actief die zich uitsluitend richten op letselschadezaken. Het gaat dan om gespecialiseerde advocaten die, bovenop de Beroepsopleiding Advocatuur, veelal ook de specialisatieopleiding Personenschade van de Grotius Academie hebben voltooid. Bovendien vallen advocaten onder verschillende wettelijke kwaliteitseisen, waaronder een systeem van permanente educatie en het tuchtrecht. Voor wat betreft de vorenbedoelde 'experts' geldt dat in Nederland tientallen in letselschaderegelingen gespecialiseerde schaderegelingskantoren actief zijn die slachtoffers bijstaan bij het verhalen van schadevergoeding. Omdat deze experts niet vallen onder wettelijke kwaliteitseisen van de advocatuur, is de geboden kwaliteit helaas wisselend. Ook geldt veelal geen externe klachtenregeling, waardoor je nergens op kunt terugvallen als het misgaat. Je kan wel letten op het lidmaatschap van het Nederlands Instituut van Register-Experts (NIVRE). Daarmee is de kwaliteit ook geborgd.

Artsen

Zowel de (verzekeraar van de) veroorzaker als de belangenbehartiger van het slachtoffer maken gebruik van (een) medisch adviseur(s). Deze helpt om het letsel goed in kaart te brengen, een prognose te geven omtrent het herstel en om de beperkingen te omschrijven die van het letsel het gevolg (kunnen) zijn. Als de partijen het oneens zijn over de ernst of de gevolgen van het letsel, dan wordt er doorgaans een 'neutrale' arts ingeschakeld middels een medische expertise.  

Herstelgerichte dienstverleners

In de meer complexe letselschaderegelingen, bijvoorbeeld als er sprake is van ernstig of blijvend letsel, of letselschade bij een zelfstandig ondernemer, wordt doorgaans ook gebruik gemaakt van één of meerdere herstelgerichte dienstverleners. Onder deze term vallen professionals als arbeidsdeskundigen, ergotherapeuten, herstelcoaches en re-integratiedeskundigen die slachtoffers helpen om de draad weer op te pakken. Deze dienstverleners werken vaak op neutrale basis, in opdracht van zowel het slachtoffer als de betalende verzekeraar.

Objectieve informatie en advies

Het regelen van een letselschadezaak is een juridisch en 'schadetechnisch' complex traject. Daarom is objectieve en deskundige informatie en advies voor het slachtoffer onmisbaar. Zo weet je zeker dat jouw belangen op een goede en zorgvuldige manier worden behartigd en dat al jouw schade zoveel als mogelijk wordt vergoed. Wilt je advies over jouw letselschade? Neem gerust contact op met de advocaten van Van Diepen Letselschade. Wij staan voor je klaar.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.