De Europese Commissie heeft afgelopen zomer een nieuwe Slachtofferrichtlijn gepresenteerd. Van de lidstaten wordt gevraagd om slachtoffers in staat te stellen om tijdens strafprocessen beslissingen die hen rechtstreeks aangaan zelfstandig aan te vechten. Daarmee is het slachtoffer straks niet langer afhankelijk van het Openbaar Ministerie. Daarnaast moet de schade in de nieuwe opzet voortaan áltijd binnen het strafproces worden behandeld, daar waar het slachtoffer nu nog vaak naar de civiele rechter wordt verwezen.
25.9.23

Voorstel nieuwe "Slachtofferrichtlijn"

Versteviging van slachtofferrechten in het strafproces

De Europese Commissie heeft afgelopen zomer een nieuwe Slachtofferrichtlijn gepresenteerd. Van de lidstaten wordt gevraagd om slachtoffers in staat te stellen om tijdens strafprocessen beslissingen die hen rechtstreeks aangaan zelfstandig aan te vechten. Daarmee is het slachtoffer straks niet langer afhankelijk van het Openbaar Ministerie. Daarnaast moet de schade in de nieuwe opzet voortaan áltijd binnen het strafproces worden behandeld, daar waar het slachtoffer nu nog vaak naar de civiele rechter wordt verwezen.

Rechten van slachtoffers

Slachtoffers moeten ‘effective remedies’ krijgen in een strafproces, aldus de nieuwe richtlijn. In die zin dat de rechter verplicht rekening houdt met data waarop slachtoffers niet aanwezig kunnen zijn, met sancties als de rechten van slachtoffers worden geschonden, zoals een dwangsom, of verplicht uitstel van een zitting.

Schadevergoeding

Maar er is nog een belangrijke verandering: over de schadevergoeding moet voortaan altijd binnen het strafproces worden beslist. Nu verwijzen strafrechters in veel gevallen de schade door naar de civiele rechter, meestal omdat de schadebegroting als te ingewikkeld wordt gezien. Als het aan de Europese Commissie ligt moet voortaan alle schade van alle strafzaken binnen het strafproces worden vastgesteld. Het is in Nederland al zo dat de staat de schadevergoeding (soms) voorschiet en daarna op de dader verhaalt. Deze voorschotregeling zal in heel Europa gaan gelden. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau vordert de schadevergoedingen terug van de daders.

Invoering richtlijn

Het zal nog wel een aantal jaren duren voordat de nieuwe Slachtofferrichtlijn van kracht is. Europese richtlijnen dienen eerst goedgekeurd te worden door de Raad van de Europese Unie én het Europees Parlement. Daarna zijn vervolgens nog de nationale wetgevers aan zet om de richtlijn ook in nationale wetgeving te implementeren.

Meer informatie

Bij Van Diepen Letselschade bent u verzekerd van een gedegen advies en informatie over alle vormen van letselschade. Bent jij het slachtoffer van een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, of van een misdrijf waardoor je letselschade heeft opgelopen? Neem gerust contact op om de juridische kant van de zaak met ons te bespreken.

Veelgestelde vragen

Wanneer is sprake van mishandeling?

Is mishandeling strafbaar?

Gelden maxima voor schadeposten?

Heb ik (met letsel) altijd recht op smartengeld?

Heb ik ook recht op smartengeld zonder letsel?

Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.