Helaas komen bedrijfsongevallen met zeer ernstig letsel of zelfs een dodelijke afloop nog steeds veel voor. Ook afgelopen week zijn er op de werkvloer mensen om het leven gekomen. In het Gelderse Halle kwam een man om het leven tijdens snoeiwerkzaamheden. En bij een afvalverwerker in Landgraafkwam kwam een medewerker te overlijden door een ongeval met een shovel. Bij zulke ernstige bedrijfsongevallen, waarbij iemand gewond raakt of overlijdt, wordt altijd de Nederlandse Arbeidsinspectie ingeschakeld. Wat mag de Nederlandse Arbeidsinspectie doen?
29.1.24

Toezicht en handhaving Nederlandse Arbeidsinspectie

Wat mag de Nederlandse Arbeidsinspectie doen?

Helaas komen bedrijfsongevallen met zeer ernstig letsel of zelfs een dodelijke afloop nog steeds veel voor. Ook afgelopen week zijn er op de werkvloer mensen om het leven gekomen. In het Gelderse Halle kwam een man om het leven tijdens snoeiwerkzaamheden. En bij een afvalverwerker in Landgraaf kwam een medewerker te overlijden door een ongeval met een shovel. Bij zulke ernstige bedrijfsongevallen, waarbij iemand gewond raakt of overlijdt, wordt altijd de Nederlandse Arbeidsinspectie ingeschakeld. Wat mag de Nederlandse Arbeidsinspectie doen?

In Nederland hebben we dagelijks te maken met ernstige bedrijfsongevallen. Het is bij zo’n ongeval van het belang om eerst het slachtoffer te helpen en de hulpdiensten in te schakelen. Vaak komt daarna zowel de politie als de ambulance ter plaatse. Echter wordt het onderzoek naar de toedracht verricht door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een werkgever is verplicht om een bedrijfsongeval waarbij iemand gewond is geraakt of waarbij iemand is komen te overlijden, bij de Nederlandse Arbeidsinspectie te melden.

Zelf onderzoek doen

In de meeste gevallen wordt de werkgever gevraagd om zelf onderzoek te doen naar het ongeval en een werkgeversrapport op te stellen. Daarbij moet ook een verbeterplan worden opgesteld om ongevallen in de toekomst te voorkomen. De bedoeling hiervan is dat de werkgever leert van het bedrijfsongeval alsook dat de veiligheid binnen het bedrijf beter wordt.

Ernstige bedrijfsongevallen

Bij ernstige bedrijfsongevallen, bijvoorbeeld dodelijke ongevallen of een ongeval waarbij een minderjarige betrokken is, doet de Nederlandse Arbeidsinspectie zelf onderzoek. Hoe begint zo’n onderzoek? In de eerste plaats zal de ingeschakelde arbeidsinspecteur een bezoek brengen aan de plaats van het ongeval. Om goed onderzoek te kunnen doen, is het belangrijk om de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd te laten. Het is dus niet de bedoeling dat er spullen verplaatst worden of dat er opgeruimd wordt. Door de situatie zo veel mogelijk te laten zoals deze was ten tijde van het ongeval, krijgt de arbeidsinspecteur een goed beeld van de gebeurtenissen. De arbeidsinspecteur zal bovendien de betrokkenen en getuigen willen horen. De werkgever en werknemers zijn verplicht om aan het onderzoek volledige medewerking te verlenen.

Bij ernstige bedrijfsongevallen wordt (vaak) ook het Openbaar Ministerie (OM) bij het onderzoek betrokken. Als er sprake is vaneen strafbaar feit, bijvoorbeeld verwijtbare nalatigheid, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt en handelt het OM het strafrechtelijke deel verder af. De werkgever of een betrokken medewerker zou strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Werkgeversrapport en verbeterplan

De Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt het werkgeversrapport en het verbeterplan. Als deze rapporten zijn goedgekeurd, wordt het onderzoek afgesloten. Bij een mogelijke vervolginspectie controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie of de maatregelen uit het verbeterplan werden uitgevoerd. Als dit niet het geval is, dan kan dat voor de werkgever vervelende gevolgen hebben. Indien het werkgeversrapport en het verbeterplan onder de maat zijn, dan verricht de betreffende arbeidsinspecteur nader onderzoek en kan eventueel een boete worden opgelegd.

Werkgever aansprakelijk

In veel gevallen blijkt uit het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht jegens de werknemers. In dat geval kan een boete worden opgelegd aan de werkgever. Omdat de werkgever (via diens bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) aansprakelijk kan worden gehouden, dient de letsel- of overlijdensschade van de benadeelde(n) vergoed te worden.

Ben je betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval en heb je letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op. Van Diepen Letselschade staat jou bij ten aanzien van het schaderegelingstraject en zorgt ervoor dat jij, als benadeelde, zult worden gecompenseerd.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.