Wanneer je schade lijdt door een gebrekkig product, is de producent of verkoper daarvoor mogelijk aansprakelijk. Dit noemen we productaansprakelijkheid. Alle fabrikanten die actief zijn op de Europese markt dienen zich te houden aan de Europese regelgeving omtrent productaansprakelijkheid. Deze regelgeving, die stamt uit 1985, wordt binnenkort ingrijpend gemoderniseerd.
3.12.24

Productaansprakelijkheid

Waar heb ik recht op?

Wanneer je schade lijdt door een gebrekkig product, is de producent of verkoper daarvoor mogelijk aansprakelijk. Dit noemen we productaansprakelijkheid. Alle fabrikanten die actief zijn op de Europese markt dienen zich te houden aan de Europese regelgeving omtrent productaansprakelijkheid. Deze regelgeving, die stamt uit 1985, wordt binnenkort ingrijpend gemoderniseerd.

 

Product Liability Directive

De “Product Liability Directive” (PLD) is een bijna veertigjaar oude Europese richtlijn die gaat over de aansprakelijkheid van producenten en verkopers voor (letsel)schade die is veroorzaakt door onveilige producten. Deze richtlijn is dringend aan vernieuwing toe, omdat het onduidelijk is hoe de regels toegepast moeten worden in de hedendaagse digitale economie.

 

Definitie van product

Een eerste belangrijke aanpassing is dat ook digitale producten zoals software onder de definitie van ‘product’ komen te vallen. Uitgezonderd is open-source-software die op niet-commerciële basis wordt ontwikkeld, dit type software zal buiten de reikwijdte van de vernieuwde PLD vallen.  

 

Aan te spreken partijen

Online-platforms bieden vaak ook producten aan van andere verkopers. Deze platforms kunnen onder de nieuwe richtlijn aansprakelijk zijn voor een gebrekkig product, als het wordt gepresenteerd op een manier die de consument doet geloven dat het product door het platform zelf wordt verkocht.

Als een product door een fabrikant van buiten de Europese Unie wordt verkocht, moet er een in de Europese Unie gevestigd bedrijf zijn dat namens de fabrikant optreedt en voor eventuele schade aansprakelijk kan worden gesteld.

Wanneer een product wordt aangepast zonder dat de fabrikant daar controle over heeft en opnieuw op de markt wordt aangeboden, is het de marktdeelnemer die de wijziging heeft aangebracht die (in plaats van de fabrikant)aansprakelijk kan worden gesteld. Dat maakt het als slachtoffer makkelijker om te weten bij welke partij je moet aankloppen.

 

Schadevergoeding

Onder de huidige PLD kan uitsluitend materiële schade worden geclaimd. In de vernieuwde PLD zal er aanspraak kunnen worden gemaakt op een vergoeding van zowel materiële als immateriële schade. De nieuwe richtlijn voorziet bovendien in een verlenging van de verjaringstermijn tot 25 jaar ingevallen waarbij de schade met vertraging optreedt. De minimumschadedrempel van€ 500,00 wordt afgeschaft.

 

Bewijslast

Indien de benadeelde tegen bewijsproblemen aanloopt, dan kan een rechtbank conform de vernieuwde PLD in bepaalde gevallen beslissen dat de fabrikant het relevante bewijsmateriaal openbaar moet maken (disclosure of evidence).

Inwerkingtreding

Vanzelfsprekend heeft de vernieuwde Europese richtlijn omtrent productaansprakelijkheid ook invloed op aansprakelijkheidszaken in Nederland. Er is een overgangsperiode van 24 maanden overeengekomen, wat betekent dat de nieuwe regels naar verwachting in de eerste helft van 2024 inwerking zullen treden en in de loop van 2026 in heel Europa van toepassing zullen zijn.

 

Heb je schade opgelopen door een gebrekkig product? Je kunt voor juridische hulp terecht bij onze letselschadeadvocaten. In een vrijblijvend gesprek kijken we graag wat wij voor jou kunnen betekenen.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.