Als je letselschade oploopt door een medische fout, dan komt de ‘GOMA’ in beeld. De afkorting GOMA staat voor Gedragscode Openheid Medische Incidenten. Het doel van deze Gedragscode is dat bewerkstelligd wordt dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier wordt omgegaan met letselschades ontstaan door medische incidenten.
18.3.24

Medische aansprakelijkheid

Het belang van de 'GOMA'

Als je letselschade oploopt door een medische fout, dan komt de ‘GOMA’ in beeld. De afkorting GOMA staat voor Gedragscode Openheid Medische Incidenten. Het doel van deze Gedragscode is dat bewerkstelligd wordt dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier wordt omgegaan met letselschades ontstaan door medische incidenten.

 

GOMA 2010

De GOMA, die in 2010 in werking trad, is een gedragscode die wordt gebruikt door alle beroepsbeoefenaren en hun organisaties die te maken hebben met medische incidenten en de behandeling vandaaruit voortvloeiende schadeclaims. De gedragscode wordt beheerd door De Letselschade Raad en bestaat uit twee delen. In deel A van de GOMA vindenzorgaanbieders aanbevelingen voor een zorgvuldige reactie direct na een medisch incident. Deel B van de GOMA bevat aanbevelingen voor de behandeling van verzoeken om schadevergoeding na medische incidenten.

 

GOMA 2022

In de jaren na 2010 is in de tuchtrechtspraak de professionele verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren bij het omgaan met incidenten, fouten en klachten nader uitgewerkt. Al deze ontwikkelingen gavenaanleiding om de GOMA 2010 te herzien. Na een zorgvuldig consultatie- en overlegtraject kwam de GOMA 2022 tot stand. In de GOMA 2022 zijn ook enkele relevante elementen uit de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)overgenomen, zodat in het geval van schade door medisch handelen de belangrijkste normen en aanbevelingen in één code te vinden zijn. Respect, empathie en openheid zijn daarom kernbegrippen in de GOMA.

 

Doelgroep

Zorgaanbieders spelen een steeds grotere eigen rol bij het beoordelen en afhandelen van verzoeken om schadevergoeding, in samenspraak met hun aansprakelijkheidsverzekeraars. Zo zijn er steeds meer ziekenhuizen die schadeclaims tot een bepaald bedrag zelf afwikkelen. Het doel van de GOMA is om ervoor te zorgen dat alle partijen, zowel aansprakelijkheidsverzekeraars als zelfregelende zorginstellingen, zoveel mogelijk streven naar een klimaat van wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking. De GOMA richt zichtenslotte ook tot patiënten en hun belangenbehartigers.

Effect in de praktijk

Sinds de komst van de GOMA is de aandacht binnen zorgverleners voor adequaat beleid over openheid rond schade-incidenten sterk toegenomen. Belangrijk is daarnaast de inwerkingtreding van de klachten- en geschillenregeling van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in2016. Alle zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, GGZ-instellingen en huisartsenpraktijken, hebben een (eigen) beleid ontwikkeld voor het waarborgen van de GOMA in hun praktijk.

Letselschade door een medisch incident?

Heb je letselschade opgelopen als gevolg van een medische fout? Schakel dan een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in. Wij kunnen jouhelpen om jouw schade op de zorgverlener te verhalen. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.