Letselschadezaken worden in de meeste gevallen buitengerechtelijk afgewikkeld. Dat is doorgaans ook verstandig, omdat een lange gerechtelijke procedure veelal niet in het belang is van het slachtoffer. Als de buitengerechtelijke onderhandelingen in een patstelling belanden, dan kan mediation een waardevolle manier zijn om de impasse te doorbreken. De methode kan ervoor zorgen dat een procedure kan worden voorkomen.
12.11.23

Mediation

Als de onderhandelingen spaak lopen

Letselschadezaken worden in de meeste gevallen buitengerechtelijk afgewikkeld. Dat is doorgaans ook verstandig, omdat een lange gerechtelijke procedure veelal niet in het belang is van het slachtoffer. Als de buitengerechtelijke onderhandelingen in een patstelling belanden, dan kan mediation een waardevolle manier zijn om de impasse te doorbreken. De methode kan ervoor zorgen dat een procedure kan worden voorkomen.

Mediation is een bewezen alternatieve methode om een conflict te beslechten. Voordeel ten opzichte van een gerechtelijke procedure is een snellere doorlooptijd. Een onafhankelijke bemiddelaar, bij voorkeur een deskundige op het gebied van letselschade, begeleidt het slachtoffer en de wederpartij om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. In de mediationsessie(s) is veel ruimte voor het slachtoffer om emoties te ventileren, waar in letselschadezaken ook vaak behoefte aan is.

Wanneer mediation?

Het is goed om de mogelijkheid van mediation met jouw advocaat te bespreken als de onderhandelingen in jouw letselschadezaak dreigen vast te lopen. Tweistpunten zijn veelal de (erkenning van) aansprakelijkheid, de causaliteit of de hoogte van de schade. Er is wel een belangrijke alles-bepalende-factor in het succes. Een mediation heeft slechts kans van slagen als beide partijen vooraf akkoord gaan met het traject en bereid zijn er op een constructieve manier aan bij te dragen. Een mediation wordt nooit eenzijdig opgestart, maar geschiedt altijd in onderling overleg.

Welke mediator?

Een mediator is een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar die partijen helpt om een gezamenlijk gedragen oplossing te vinden voor het geschil. We adviseren je om een mediator te kiezen die is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dat is een erkend kwaliteitsregister voormediators. Je weet dan zeker dat de mediator een gedegen mediatoropleiding heeft voltooid en over de kennis en de vaardigheden beschikt om toegevoegde waarde te kunnen leveren. Ook is het belangrijk om een mediator in te schakelen die deskundig is op het gebied van letselschade.

Meer weten?

Ben jij verwikkeld in een moeizaam verlopende letselschadezaak? Dan kan mediation ook voor jou mogelijk een uitkomst zijn. Informeer ernaar bij jouw belangenbehartiger. Heb je nog geen belangenbehartiger? Dan is dat een verstandige eerste stap. Bij Van Diepen Letselschade werken gespecialiseerde en ervaren advocaten die jou alle juridische zaken uit handen kunnen nemen. De dienstverlening is in de meeste gevallen bovendien gratis. Neem gerust contact met ons op om jouw zaak te bespreken.

Veelgestelde vragen

Gelden maxima voor schadeposten?

Heb ik (met letsel) altijd recht op smartengeld?

Heb ik ook recht op smartengeld zonder letsel?

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Hoe houd ik een goede administratie bij?

Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.