Wist je dat elk jaar duizenden mensen letselschade oplopen door een medische behandeling die niet verloopt zoals verwacht? Een verkeerde diagnose, een misser tijdens een operatie of bijvoorbeeld het toedienen van verkeerde medicatie, kan voor de betrokken patiënt grote gevolgen hebben. De arts die de vermeende fout heeft gemaakt is mogelijk aansprakelijk waardoor een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan.
2.5.24

Letselschade door een medische fout

Hoe kan ik de arts of zorginstelling aansprakelijk stellen?

Wist je dat elk jaar duizenden mensen letselschade oplopen door een medische behandeling die niet verloopt zoals verwacht? Een verkeerde diagnose, een misser tijdens een operatie of bijvoorbeeld het toedienen van verkeerde medicatie, kan voor de betrokken patiënt grote gevolgen hebben. De arts die de vermeende fout heeft gemaakt is mogelijk aansprakelijk waardoor een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan.

Complicatie of medische fout?

Het kan heel lastig zijn om te bepalen of er sprake is van een complicatie of van een medische fout van de behandelend arts(en). Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis, zonder dat er sprake is van verwijtbaar handelen door de arts. Voor de gevolgen van een complicatie is de arts niet aansprakelijk, maar voor een medische fout wel. Wanneer je letselschade hebt opgelopen door een medische fout, dan heb je recht op een schadevergoeding als de betrokken arts ‘niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam arts verwacht mag worden’.

Hoe kan ik de arts of zorginstelling aansprakelijk stellen?

Bij een medische fout kan de arts zelf of de medische instelling - zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis - worden aangesproken voor de schade die jij door de medische fout hebt geleden. Als je de arts (of zorginstelling) aansprakelijk wil stellen voor een medische fout, dan is het verstandig om (op basis van het medische dossier) een medisch haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Met een medisch haalbaarheidsonderzoek wordt de kans van slagen van een mogelijke schadevergoedingsvordering beoordeeld door een medisch adviseur. Indien de medisch adviseur van mening is dat er inderdaad sprake is van een medische fout, dan brengt dat een grote(re)kans op een schadevergoeding. De kosten van een medisch haalbaarheidsonderzoek zul je (eerst) zelf moeten betalen. Als de aansprakelijkheid uiteindelijk komt vast te staan, dan kunnen die kosten natuurlijk worden verhaald op de wederpartij.

Vaststellen schade

Het vaststellen van de schade na een medische fout kan soms best ingewikkeld zijn. Immers, vaak was er een reden waarom je een medische behandeling nodig had. Het is in veel gevallen goed mogelijk dat er al klachten en beperkingen bestonden, waardoor het moeilijker wordt om vast te stellen welke schade daadwerkelijk door de medische fout is ontstaan. Met die omstandigheden moet bij het vaststellen van de schade rekening worden gehouden.

Net als in andere letselschadezaken is het uitgangspunt dat je zoveel als mogelijk in dezelfde situatie moet worden teruggebracht. Indien er geen medische fout was gemaakt, hoe zag de (gezondheids-)situatie er dan uit? De omvang van de schade wordt vastgesteld door jouw situatie te vergelijken met de situatie zoals die zou zijn geweest zonder dat de medische fout zou zijn gemaakt. Is de medische fout komen vast te staan, dan dient zowel jouw materiële als immateriële schade (een smartengeldvergoeding) te worden vergoed.

Meer weten?

Zoals in dit artikel weergegeven kan het verhalen van letselschade na een medische fout een moeizaam traject zijn. Daarom is de inschakeling vaneen letselschadeadvocaat ten strengste aan te raden. Je kunt terecht bij de advocaten van Van Diepen Letselschade.

Wil je jouw letselschadezaak aan ons voorleggen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.