Wanneer je letselschade hebt opgelopen bij een ongeval, dan kan er behoefte ontstaan aan huishoudelijke hulp voor activiteiten zoals schoonmaken, koken, boodschappen doen en het verzorgen van kinderen of huisdieren. De kosten van noodzakelijke hulp als gevolg van een ongeval moeten door de verzoeker worden vergoed als onderdeel van de materiële schadevergoeding.‍
20.11.23

Huishoudelijke hulp na een ongeval

Soorten en (vaste) vergoedingen

Wanneer je letselschade hebt opgelopen bij een ongeval, dan kan er behoefte ontstaan aan huishoudelijke hulp voor activiteiten zoals schoonmaken, koken, boodschappen doen en het verzorgen van kinderen of huisdieren. De kosten van noodzakelijke hulp als gevolg van een ongeval moeten door de verzoeker worden vergoed als onderdeel van de materiële schadevergoeding.

Vergoeding

Het gaat in dit verband om hulp voor werkzaamheden die je voor het ongeval gewoon zelf verrichtte. Deze (mantel)zorg kan zijn verleend door familie (partner, thuiswonende kinderen), vrienden, kennissen, thuiszorg (via de WMO van de gemeente) of een ingeschakelde professionele (schoonmaak)hulp. In al die gevallen maakt het slachtoffer aanspraak op vergoeding. Per huishoudelijke taak moet bepaald worden of en in welke mate je daarvoor bent uitgevallen. Zo wordt het aantal uren benodigde hulp per week berekend.

Mantelzorg

De Letselschade Raad heeft voor het bepalen van een redelijk schadebeloop voor mantelzorg na een ongeval de Richtlijn Huishoudelijke Hulp opgesteld. Deze richtlijnlijn is per 1 januari 2023 geactualiseerd en geeft handvatten voor vergoedingen tijdens de eerste drie maanden van mantelzorg na een ongeval. In de richtlijn zijn normbedragen (variërend van € 78,- tot € 334,- per week) opgesteld op basis van de samenstelling van jouw huishouden en de mate van de beperking. Na drie maanden wordt beoordeeld of er nog steeds een hulpbehoefte is en zo ja, of de mantelzorg nog volstaat, dan wel professionele hulp geboden is.

Professionele hulp

Als er professionele hulp moet worden ingeschakeld, omdat er geen mantelzorg beschikbaar is of de te leveren zorg niet toereikend is, dan wordt er voor wat betreft de hoogte van het uurtarief aangesloten bij wat in jouw regio een gebruikelijk tarief is. De aansprakelijke partij moet deze redelijke vergoeding betalen. Of er sprake is van hulpbehoefte en in welke omvang, dat wordt onder andere vastgesteld aan de hand van een medisch advies of door de inschakeling van een arbeidsdeskundige.

Meer weten?

De kosten van huishoudelijke hulp als gevolg van een ongeval moet door de aansprakelijke partij worden vergoed als onderdeel van jouw materiële schade. Jouw advocaat helpt je bij het zoeken van de geschikte hulp en het regelen van vergoeding van de kosten. Wil je meer informatie of wil je jouw letselschadezaak aan ons voorleggen? De gespecialiseerde letselschadeadvocaten van Van Diepen Letselschade staan voor je klaar.

Veelgestelde vragen

Is de verzekeraar gebonden aan termijnen?

Gelden maxima voor schadeposten?

Heb ik (met letsel) altijd recht op smartengeld?

Heb ik ook recht op smartengeld zonder letsel?

Hoe herken ik een ‘slechte’ belangenbehartiger?

Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.