‍Wanneer je letselschade hebt opgelopen en je de schade wil verhalen op de aansprakelijke partij, dan draait de juridische discussie veelal om de vraag naar het causaal verband". Wat betekent dat eigenlijk? "Causaliteit." En waarom is dat onderwerp zo belangrijk voor de schaderegeling? Daarover gaat dit artikel.
13.6.23

Het causaal verband

Helaas een bron van discussie

Wanneer je letselschade hebt opgelopen en je de schade wil verhalen op de aansprakelijke partij, dan draait de juridische discussie veelal om de vraag naar het causaal verband". Wat betekent dat eigenlijk? "Causaliteit." En waarom is dat onderwerp zo belangrijk voor de schaderegeling? Daarover gaat dit artikel.

Causaal verband is een juridisch synoniem voor een oorzakelijk verband. De term draait om de relatie tussen de oorzaak en het gevolg. In de letselschadepraktijk gaat het dan om het verband tussen het letsel dat je bij het ongeval hebt opgelopen en de gebeurtenis die deze schade heeft veroorzaakt; het verkeersongeval, bedrijfsongeval of de medische fout. Beoordeeld wordt of de schade die wordt geclaimd een voldoende direct gevolg was van het incident, of dat er mogelijk een andere oorzaak is aan te wijzen. Letselschade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als het een rechtstreeks gevolg is van het ongeval. Het is aan jou als slachtoffer die vergoeding claimt om dit verband aan te tonen.

Discussie over causaal verband

Causaliteit blijkt in de praktijk helaas vaak een punt van discussie. Dat is vooral het geval in zaken waarbij het letsel of de schade lastig hard te maken zijn, zoals bij een whiplash. Sommige medische klachten zijn moeilijk te bewijzen, omdat ze bijvoorbeeld niet te zien zijn op scans of röntgenfoto's. Dit maakt het ook lastig om de oorzaak van de klacht objectief te beoordelen. Als de aansprakelijke partij stelt dat de klacht niet het gevolg is van het ongeval en dat er andere oorzaken zijn, dan kan dat bewijsproblemen opleveren.

In dergelijke gevallen is het verstandig om samen met je advocaat een goed verhaal op te tuigen. Ondanks een gebrek aan medisch-objectief bewijs, is het causaal verband soms toch aannemelijk te maken. Daarvoor moeten de klachten aan drie voorwaarden voldoen:

  • De klachten zijn reëel, dus niet ingebeeld, voorgewend of overdreven
  • De klachten waren er nog niet vóór het ongeval
  • Een plausibele alternatieve verklaring voor de klachten, naast het ongeval, ontbreekt

Deskundige hulp

Letselschadezaken waarin het causaal verband ter discussie staat zijn veelal lastige en complexe zaken. Dat komt door de discussies die moeten worden gevoerd met de verzekeraar. Het is daarom verstandig om een ​​advocaat in de arm te nemen om je bij te staan. In letselschadezaken worden advocaten meestal volledig betaald door de verzekeraar, dus daar zijn voor jou ook geen kosten aan verbonden.

Meer weten?

Wil je meer weten? Of wil je jouw letselschadezaak voor advies aan ons voorleggen? Wij staan voor je klaar. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.