‍Wanneer je betrokken raakt bij een ongeval, dan kan het zijn dat je tijdelijk moet worden opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.
8.5.23

De vergoeding wegens ziekenhuisopname

Alles over de daggeldvergoeding

Wanneer je betrokken raakt bij een ongeval, dan kan het zijn dat je tijdelijk moet worden opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. De verblijf- en behandelkosten worden doorgaans gedekt door de zorgverzekering, maar toch zijn er overige kosten die als schade kunnen gelden. Voor al die overige kosten maakt het slachtoffer aanspraak op een (gefixeerde) ziekenhuisdaggeldvergoeding.

De daggeldvergoeding is bedoeld om alle extra kosten te dekken die je maakt in verband met een verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Er zijn twee soorten: de ziekenhuisdaggeldvergoeding en de revalidatiedaggeldvergoeding. Deze vergoedingen staan los van de bijdrage van jouw zorgverzekering en de eventuele bijdrage uit hoofde van de Wet langdurige Zorg (Wlz).

Welke kosten?

De daggeldvergoeding is onder meer bedoeld om de volgende kosten te dekken:

  • kosten van de aanschaf van bedkleding
  • kosten om het verblijf in het ziekenhuis of hetrevalidatiecentrum te veraangenamen, zoals:
  • extra telefoontegoed
  • boeken en tijdschriften
  • consumpties
  • huur van een televisie
  • huur van spelletjes, films etc.
  • parkeerkosten van gezins- en naaste familieleden
  • bloemen, fruit enzovoorts.

Hoogte daggeldvergoeding

De hoogte van de ziekenhuisdaggeldvergoeding wordt bepaald aan de hand van de Richtlijn Ziekenhuisdaggeldvergoeding van De Letselschade Raad. Je ontvangt een vast bedrag van €35,00 per dag bij een opname in een ziekenhuis. De vergoeding voor een verblijf in een revalidatiecentrum bedraagt €18,00 per dag (bedragen 2023).

Vergoeding naar werkelijke kosten

Als je meent dat jouw kosten om goede redenen uitstijgen boven de genoemde daggeldvergoedingen, dan wordt de vergoeding vastgesteld aan de hand van de werkelijke schade mits die voldoende aannemelijk kan worden gemaakt. Juridische bijstand is onmisbaar om te vorderen waar je recht op hebt, want de verzekeraar van de veroorzaker van de schade betaalt liever minder dan meer.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.