De gevolgen van een dodelijk ongeval zijn voor de achterblijvende familieleden aanzienlijk, vooral wanneer het ongeval is ontstaan door toedoen van een derde partij. De schadevergoeding die de nabestaanden kunnen vorderen van de aansprakelijke partij voor het schade-incident, wordt overlijdensschade genoemd.
15.1.24

Snellere schaderegeling met behulp van de Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade

Hoe wordt overlijdensschade berekend?

De gevolgen van een dodelijk ongeval zijn voor de achterblijvende familieleden aanzienlijk, vooral wanneer het ongeval is ontstaan door toedoen van een derde partij. De schadevergoeding die de nabestaanden kunnen vorderen van de aansprakelijke partij voor het schade-incident, wordt overlijdensschade genoemd.

De Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade

Het proces voor het vaststellen van de schadevergoeding bij overlijden kan voor de achtergebleven dierbaren belastend zijn. Om dat te voorkomen heeft de Letselschade Raad in 2014 een denktank opgericht die een methode heeft ontwikkeld voor het berekenen van overlijdensschade. Dit model werd verwerkt in een richtlijn; de Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. Deze richtlijn maakt niet alleen een snellere afhandeling van overlijdenszakenmogelijk, maar zorgt ook voor transparantie voor de nabestaanden gedurende het hele proces. Zowel belangenbehartigers van nabestaanden als verzekeringsmaatschappijen passen de richtlijn toe bij het regelen van overlijdensschadezaken.


De rekenmethodiek van de Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade is gebaseerd op inkomensdata van het Nibud en afgestemd op diverse gezinssituaties en scenario's, zoals:

·        Huishoudens met twee volwassenen waarbij één volwassene overlijdt;

·        Situaties waarin in een gezin beide volwassenen overlijden;

·        Gezinnen met een alleenstaande ouder die komt te overlijden;

·        Situaties van co-ouderschap waarbij één van de volwassenen overlijdt.

Deskundigen op het gebied van overlijdensschade, zowel juristen als rekenkundigen, evalueren de richtlijn regelmatig, waardoor de juistheid en toepasbaarheid door de jaren heen gewaarborgd blijft. De Richtlijn Overlijdensschade speelt een belangrijke rol speelt bij het bieden van rechtszekerheid aan nabestaanden.

De berekening van overlijdensschade

Bij het berekenen van de verhaalbare schade wordt rekening gehouden met het netto beschikbare gezinsinkomen vóór en na het overlijden. Dit bedrag wordt vervolgens verminderd met een vooraf bepaald percentage, zodat rekening wordt gehouden met de kosten die wegvallen als gevolg van het overlijden. Factoren die meewegen zijn onder meer de samenstelling van het gezin, het aantal gezinsleden, de leeftijd van de kinderen en het totale gezinsinkomen.

Voordeelsverrekening

Als het ongeval voor de nabestaanden naast schade tevens een financieel voordeel oplevert, dan wordt hiermee bij de vaststelling van de te vergoeden schade rekening gehouden. Bij postume uitkeringen, zoals een levensverzekering, kan een voordeelsverrekening plaatsvinden ten aanzien van de iteindelijke schadevergoeding. Dat geldt overigens niet voor alle uitkeringen.Zo is de vergoeding van affectieschade van de voordeelsverrekening uitgesloten.

Meer weten?

Deskundige begeleiding van een advocaat is bij de berekening van overlijdensschade altijd noodzakelijk. Nabestaanden kunnen daarvoor terecht bij Van Diepen Letselschade. Heb je een vraag over overlijdensschade, of over een andere vorm van letselschade? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij luisteren naar jouw verhaal en zorgen ervoor dat jij zo goed mogelijk wordt geholpen.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.