Op 22 september 2023 heeft de Hoge Raad een nieuw arrest gewezen over het causaal verband bij whiplashletsel. De Hoge Raad legt hierin nogmaals uit dat het ontbreken van een medisch aantoonbare oorzaak voor letsel, niet in de weg hoeft te staan aan het aannemen van causaal verband. Als de klachten van het slachtoffer als reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven kunnen worden beschouwd, dan wordt het oorzakelijk verband aangenomen.
6.11.23

Causaliteit bij whiplash

Een nieuw arrest van de Hoge Raad

Op 22 september 2023 heeft de Hoge Raad een nieuw arrest gewezen over het causaal verband bij whiplashletsel. De Hoge Raad legt hierin nogmaals uit dat het ontbreken van een medisch aantoonbare oorzaak voor letsel, niet in de weg hoeft te staan aan het aannemen van causaal verband. Als de klachten van het slachtoffer als reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven kunnen worden beschouwd, dan wordt het oorzakelijk verband aangenomen.

Causali-wat?

Er is sprake van een causaal verband als het letsel het (directe) gevolg is van het ongeval. Als er geen duidelijk objectiveerbare medische verklaringen zijn voor het letsel, zoals in veel whiplashzaken, dan is dat voor verzekeraars vaak reden om het causaal verband ter discussie te stellen. Maar dat is niet in lijn met het standpunt van de Hoge Raad. In de jurisprudentie is het ontbreken van een medische verklaring voor de klachten namelijk lang niet altijd reden om dan maar geen causaal verband aan te nemen.

De casus

Het arrest van 22 september ging over een rijschoolhouder die vóór het ongeval al nekklachten had en daardoor gedeeltelijk arbeidsongeschikt was. Na het ongeval kon hij zijn werk als rijschoolhouder niet meer voortzetten. De aansprakelijke verzekeraar wilde de schade niet geheel vergoeden, vanwege de aanwezigheid van de eerdere nekklachten. Daarnaast oordeelde een neuroloog in zijn deskundigenbericht dat er geen objectief medische verklaring was voor de verergerde nekklachten.

De advocaat van de rijschoolhouder spande daarop een gerechtelijke procedure aan, waarin het slachtoffer bij zowel de rechtbank als in hoger beroep bij het gerechtshof in het ongelijk werd gesteld: omdat er op neurologisch gebied geen beperkingen konden worden vastgesteld, was de toegenomen arbeidsongeschiktheid geen ongevalsgevolg, aldus de rechters. Maar de Hoge Raad zou de kwestie toch anders beoordelen. De Hoge Raad herhaalde dat het ontbreken van een medisch aantoonbare verklaring voor het letsel niet in de weg hoeft te staan aan het aannemen van causaal verband. Omdat de klachten van de rijschoolhouder reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven waren, was er volgens de Hoge Raad toch voldoende aanleiding om het causaal verband aan te nemen.

Positief effect

Het arrest is in de eerste plaats een overwinning voor de betrokken rijschoolhouder, maar het is ook positief voor andere letselschadeslachtoffers. Wederom is bevestigd dat een causaal verband ook zonder medische verklaring kan worden aangenomen. Wel kan het zijn dat daar een lang en tijdrovend traject aan vooraf gaat, immers als de verzekeraar toch een ander standpunt inneemt en dat is niet zelden het geval.

Van Diepen Letselschade

Gelukkig staat het slachtoffer niet alleen. Een letselschadeadvocaat staat het slachtoffer bij en neemt hem of haar alle zorgen handen. Ons kantoor is gespecialiseerd in letselschade, waar ook whiplashzaken. Wilt u meer informatie, of wilt u uw letselschadezaak aan ons voorleggen? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Wat is een verkeersongeval?

Wanneer kan ik bij het Waarborgfonds terecht?

Worden zwakke verkeersdeelnemer beschermd?

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Kan ik eens koffie komen drinken?

Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.