Wanneer je letselschade hebt opgelopen als gevolg van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dan moet de schade die jij daardoor hebt geleden worden vergoed. Uitgangspunt is hierbij dat jij zoveel mogelijk in dezelfde vermogenspositie wordt gebracht als voorafgaand aan het ongeval. Echter is dat niet altijd eenvoudig te realiseren. Er kunnen namelijk onzekerheden bestaan voor de toekomst, waarmee bij een afwikkeling van jouw letselschadedossierrekening moet worden gehouden. Welke toekomstige risico’s kennen we zoal?
1.8.24

Toekomstige risico’s

Een voorbehoud opnemen, of afkopen?

Wanneer je letselschade hebt opgelopen als gevolg van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dan moet de schade die jij daardoor hebt geleden worden vergoed. Uitgangspunt is hierbij dat jij zoveel mogelijk in dezelfde vermogenspositie wordt gebracht als voorafgaand aan het ongeval. Echter is dat niet altijd eenvoudig te realiseren. Er kunnen namelijk onzekerheden bestaan voor de toekomst, waarmee bij een afwikkeling van jouw letselschadedossierrekening moet worden gehouden. Welke toekomstige risico’s kennen we zoal?

Gedurende de schaderegeling worden de medische en financiële gevolgen van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht. Echter kan niet in alle gevallen precies worden vastgesteld wat de blijvende gevolgen van een ongeval op de langere termijn zullen zijn. Soms is er bijvoorbeeld een verhoogd risico op het ontstaan van medische complicaties in de toekomst, zoals een verhoogd risico op artrose. Dit kan zich pas na vele jaren na het ongeval verwezenlijken. Met deze toekomstige risico’s moet bij een afwikkeling van de schade rekening worden gehouden.

Een voorbehoud opnemen, of afkopen?

Er zijn twee mogelijkheden om de toekomstige risico’s mee te nemen in de afwikkeling van de schade. In de meeste gevallen worden letselschades afgewikkeld door middel van een door beide partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst, waarmee partijen afspreken dat zij in de toekomst niets meer van elkaar te vorderen hebben. In deze vaststellingsovereenkomst kan echter voor toekomstige risico’s een voorbehoud worden opgenomen. Als de geconstateerde risico’s op termijn alsnog optreden, dan kan de schade die daarvan het gevolg is mogelijk alsnog worden vergoed. Een tweede mogelijkheid is dat de betreffendeaansprakelijkheidsverzekeraar de schade afkoopt. In dat geval wordt door middel van een ‘lumpsum’ jouw letselschadedossier afgewikkeld. In deze afkoopsom is rekening gehouden met de toekomstige risico’s ofwel de goede en de kwade kansen. De afkoopsom wordt in de vaststellingsovereenkomst opgenomen als onderdeel van de totale schade. Je kunt op deze regeling in de toekomst niet meer terugkomen, wat met een in de vaststellingsovereenkomst opgenomen voorbehoud wel zou kunnen.

Het maken van een keuze

Omdat het voor beide partijen wenselijk is om de schaderegeling definitief af te wikkelen, wordt vaak gekozen voor de tweede optie. Een schaderegeling is immers een langslepend traject voor het slachtoffer. Het is echter wel van belang om, samen met je advocaat, goed te kijken of de toekomstige risico’s wel goed zijn beoordeeld en op een passende wijze worden gecompenseerd. Als het medisch gezien van belang is, dan zal jouw advocaat aandringen op het opnemen van een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst.

Informatie en advies

Wil je meer weten over de toekomstige risico’s van jouw letselschadedossier? Neem dan gerust contact met ons op!

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.