‍Als je letselschade hebt opgelopen bij een ongeval, zoals een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, dan heb je recht op schadevergoeding van degene die aansprakelijk is voor het onfortuinlijke incident.
6.2.23

Alles over smartengeld

Vergoeding van immateriële schade na een ongeval

Als je letselschade hebt opgelopen bij een ongeval, zoals een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, dan heb je recht op schadevergoeding van degene die aansprakelijk is voor het onfortuinlijke incident. Alle financiële gevolgen van het ongeval, de materiële schade, moeten worden gecompenseerd. Daarnaast heb je recht op smartengeld. Dat is een vergoeding voor de immateriële schade die je hebt opgelopen. In dit artikel geven we je meer informatie over smartengeld. Zoek je hulp bij het verhalen van letselschade? Onze advocaten helpen je graag.

Smartengeld?

Smartengeld is de financiële compensatie voor de immateriële schade die je hebt geleden na het ongeval. Er wordt ook wel gesproken van emotionele schadevergoeding. Het is dus een vergoeding voor het leed, de pijn, de onzekerheid en alle ongemakken waarmee je door het incident te maken hebt gekregen. Smartengeld kan alleen worden toegekend aan de benadeelde zelf. Heeft een andere persoon (im)materiële schade opgelopen, zoals shockschade of affectieschade? Daarvoor bestaan aparte regelingen.

Grondslag

Het recht op het ontvangen van smartengeld is vastgelegd in de wet. De artikelen 6:95 en 6:106 BW zijn dan van belang. In artikel 6:95 BW is bepaald dat een benadeelde naast vermogensschade ook recht heeft op compensatie van immateriële schade. In artikel 6:106 BW staat dat de benadeelderecht heeft op immateriële schadevergoeding in de volgende gevallen:

  • ingeval van lichamelijk of geestelijk letsel;
  • als de betrokkene in zijn eer of goede naam is geschaad of op een andere wijze is zijn persoon is aangetast;
  • als er sprake is van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen;
  • als er sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde voor de aanspraak op smartengeld, is dat het ongeval is veroorzaakt door een andere partij en dat die ander voor het ongeval ook verantwoordelijk kan worden gehouden. Vervolgens is het belangrijk dat vaststaat dat de schade die je hebt opgelopen het gevolg is van het ongeval, dat heet ook wel causaliteit, wat kan worden aangetoond op basis van medische informatie. Verder moet, om de hoogte van het smartengeld te kunnen vaststellen, sprake zijn van een medische eindsituatie. Dat betekent dat het letsel dat je hebt opgelopen bij het ongeval geheel genezen is of je medische toestand niet verder zal verbeteren. De vraag naar het smartengeld komt met andere woorden pas aan het einde van het schadeafwikkelingstraject aan bod.

Omvang

De immateriële gevolgen van een ongeval zijn niet gemakkelijk in een geldbedrag uit te drukken. Telkens spelen de persoonlijke factoren een grote rol, waaronder:

  • de aard en de ernst van het letsel en of er blijvende klachten zijn;
  • de duur en de zwaarte van de medische behandelingen die je hebt moeten ondergaan;
  • de gevolgen van het ongeval op je loopbaan en de uitoefening van je hobby’s;
  • de mate waarin je afhankelijk bent van hulp en zorg van anderen;
  • de vraag of je zichtbare en blijvende littekens hebt overgehouden.

In Nederland wordt bij de vaststelling van het smartengeldbedrag aansluiting gezocht bij vergelijkbare uitspraken van rechters uit de Nederlandse rechtspraak. Eén van de hulpmiddelen daarbij is de Smartengeldgids, een jaarlijkse uitgave van de ANWB. De in deze bundel opgenomen rechterlijke uitspraken op het gebied van de toekenning van smartengeld zijn richtinggevend.

Advies

Wanneer je het slachtoffer bent geworden van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dan heb je recht op volledige schadevergoeding. Daaronder ook begrepen een bedrag aan smartengeld. Het is verstandig om bij het verhalen van een schadevergoeding deskundige juridische hulp in te schakelen, bij voorkeur van een letselschadeadvocaat.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.